Sakramenty

 

SAKRAMENT CHRZTU

Sakrament Chrztu św. odbywa się zasadniczo w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca (lub tylko w jedną z nich) w czasie Mszy św. o godz. 12:00 oraz w Boże Narodzenie i Wielkanoc o godz. 14:00

 

Chrzest zgłasza się przynajmniej tydzień wcześniej przynosząc do kancelarii:

- Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)

- Dokument ślubu kościelnego rodziców (konkordatowy)

- Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania oraz datą ich urodzenia

- Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

 

 Przypominamy, iż rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

- niewierzący czy osoby innej wiary,

- osoby niepraktykujące,

- żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez ślubu,

- nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z lekcji religii,

- prowadzący gorszący tryb życia.

Wymogi te podyktowane są prawem kościelnym (kan. 874)

 

Katecheza przed chrztem odbywa się w sobotę przed niedzielą chrztów po Mszy świętej wieczornej, o godz. 19.00 w domu parafialnym.

 

**********

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym ślubem.

Przynoszą ze sobą dowody osobiste, metryki chrztu z aktualną datą (ważne 6 miesięcy od daty wystawienia) z adnotacją o bierzmowaniu, świadectwa ukończenia religii z ostatniej klasy. Datę przyjęcia I Komunii św. i parafię w jakiej się ją przyjęło spisaną z pamiątki Komunii św.

W trakcie przygotowań narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa w dniu skupienia, który odbywa się w naszej parafii, w drugą niedzielę każdego miesiąca (początek o godz. 15.00) oraz do kursu przedmałżeńskiego w parafii Bożego Ciała 

 

Po zgłoszeniu się do kancelarii narzeczeni muszą udać się do USC, właściwego ze względu na zamieszkanie jednej ze stron, w celu dokonania formalności wynikających z prawa świeckiego. USC wyda narzeczonym zaświadczenie (3 egz.) o tym, że mają oni prawo zawrzeć małżeństwo wg prawa polskiego (zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania), które należy dostarczyć do kancelarii parafii, gdzie będzie zawierane małżeństwo.

Dalsze postępowanie dokonuje się w kancelarii parafialnej.

 

*************

 

SAKRAMENT CHORYCH

W nagłych przypadkach należy wezwać kapłana o każdej porze. Regularnie odwiedziny chorych i osób w podeszłym wieku odbywają się w pierwsze piątki miesiąca od godz. 9.00. Chorych należy zgłosić w kancelarii lub zakrystii, podając dokładny adres zamieszkania.

 

 

 

Święta

Czwartek, Wielki Tydzień
Rok A, II
Wielki Czwartek

Licznik

Liczba wyświetleń:
5817762

Statystyki