XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA 17.11.2019 r.

700

1. Za ++ Apolonię i Czesława, Mariusza Królikowskiego.

900

1. Za + Leontynę Leszczyńską w 2 rocznicę śmierci.

2. Za + Stanisława Oknińskiego (Msza św. gregoriańska).

1030

1. O łaskę kanonizacji bł. Edmunda Bojanowskiego i Boże błogosławieństwo dla dzieci, rodziców i wychowawców.

1200

1. W intencji dzieci ochrzczonych ich rodziców i chrzestnych.

1600

1. Dziękczynno błagalna z okazji 45 rocznicy urodzin Grzegorza Maciejewskiego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Maryi Niepokalanej.

1800

1. Dziękczynno błagalna z okazji 60 rocznicy ślubu Karoliny i Jana Wereda z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Maryi Niepokalanej.

2. Za + Pawła Piórek w 2 rocznicę śmierci, ++ z rodzin Kurzyńskich i Pórek.

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, Dziewicy i Męczennicy

PONIEDZIAŁEK 18.11.2019 r.

700

1.Za ++ Walerię i Stanisława Bulik, + brata Stanisława.

2. Za ++ Kazimierę, Franciszka, Andrzeja Arczewskich, Irenę Podgórek, Władysława Kołodziejczyka.

3. Za ++ Irenę i Aleksandra Siedleckich oraz ++ z rodziny Smolisów.

4. Za + Stanisława Oknińskiego (Msza św. gregoriańska).

1800

1. Za ++ Antoniego, Mariannę, ++ z rodziny.

2. Za + Mariannę Kruk w rocznicę śmierci.

3. Za + Bogdana Popowskiego w 10 rocznicę śmierci.

4. W intencji rodzin, które otwierają swoje serca na łaski wypraszane przez Matkę Bożą Trzykroć przedziwną oraz o Dary Ducha Świętego (Msza Św. poza parafią)

5. Za + Mariana w 7 rocznicę śmierci, ++ Weronikę, Pelagię, Antoniego Rzewuskich, Pelagię, Jana Pniewskich (Msza Św. poza parafią)

6. Za + wujka Lecha (Msza Św. poza parafią)

 

WTOREK 19.11.2019 r.

700

1. Dziękczynno błagalna z okazji urodzin Marzeny z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Maryi Niepokalanej.

2. Za + Krzysztofa Domaradzkiego - intencja od rodzin: Adamczyków, Wróblów i Kociów.

4. Za + Stanisława Oknińskiego (Msza św. gregoriańska).

5. Za + Henrykę Pluciak w 44 rocznicę śmierci, ++ Stanisława i Jolantę, Jana, Zofię i Józefa, ++ z rodzin: Pluciaków, Skwierczyńskich, Kasianiuków. (Msza Św. poza parafią)

1800

1. Za ++ Lucynę w 3 rocznicę śmierci i Stefana Szarek.

2. Za ++ rodziców Lucynę i Jana, rodzeństwo i dziadków z obu stron.

3. Za ++ rodziców Jana i Genowefę Wereskich.

5. Za ++ Feliksa, Janinę i Teofila (Msza Św. poza parafią)

Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, Prezbitera

ŚRODA 20.11.2019 r.

700

1. Za + Stanisława Żegunia w 8 rocznicę śmierci.

2. Za ++ Janinę, Edwarda, Ryszarda, Walentynę, z rodziny Poniatowskich, Jana, Adama z rodziny  Ługowskich.

3. Za + Eugeniusza Utnickiego.

4. Za + Stanisława Oknińskiego (Msza św. gregoriańska).

5. O zdrowie dla syna Dariusza (Msza Św. poza parafią).

1800

1. Za ++ rodziców Władysława i Zofię, Florentynę Hofman, ++ z rodzin Orzełowskich, Wierzejskich.

2. Za + rodziców Wandę i Henryka Dybciaków.

3. Za + Władysławę w rocznicę śmierci, + Józefa, ++ z rodzin: Gizińskich, Kobylińskich, Michalaków.

Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

CZWARTEK 21.11.2019 r.

700

1. Dziękczynno błagalna z okazji urodzin Jakuba z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Maryi Niepokalanej.

2. Za + Antoniego Dmowskiego.

3. Za + Franciszka w 3 rocznicę śmierci.

4. Za + Stanisława Oknińskiego (Msza św. gregoriańska).

1800

1. Z okazji 20 rocznicy powstania chóru im. O. Piotra Sadownika z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Maryi Niepokalanej i św. Cecylii.

2. Dziękczynno błagalna z okazji 15 rocznicy urodzin Janka z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Maryi Niepokalanej.

3. Za ++ rodziców Stanisława i Celinę, braci Marka i Adama, dziadków, Aleksandra, Władysławę i Wojciecha z rodziny Bolestych.

4. Za ++ Leonardę i Jana oraz braci: Tadeusza, Kazimierza, Marka z rodziny Kowalczyków.

5. Za + Jana Kukawskiego - intencja od rodziny Woźniaków (Msza Św. poza parafią).

Wspomnienie Św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy.

PIĄTEK 22.11.2019 r.

700

1. Za + męża Zbigniewa Kiełczykowskiego w 1 rocznicę śmierci.

2. Za + Walentynę Antoniak

3. Za ++ Cecylię, Waldemara, Józefa i Norberta, ++ z obu stron.

4. Za + Stanisława Oknińskiego (Msza św. gregoriańska).

1800

1. Dziękczynno błagalna z okazji 17 rocznicy urodzin wnuczki Justyny i 13 rocznicy urodzin wnuka Patryka, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Maryi Niepokalanej.

2. Za + Grzegorza Winiarka i ++ z rodziny: Helenę, Andrzeja i Teresę.

3. Za + Janusza Popka.

4. Za ++ Wacławę i Juliana Cabaj (Msza Św. poza parafią).

SOBOTA 23.11.2019 r.

700

1. Za + Klemensa Osińskiego w dniu imienin oraz + Reginę Osińską.

2. Za + Elżbietę, + Szczepana Harasima oraz ++ Marię i Jana Girstun.

3. Za + Michała Półtoraka w kolejną rocznicę śmierci.

4. Za + Stanisława Oknińskiego (Msza św. gregoriańska).

1600

Ślub: Edyta i Rafał.

1800

1. Za + Kazimierza Troć i ++ z rodzin Trociów i Ciołków.

2. Za ++ Jerzego zamordowanego w Oświęcimiu w 1941 roku i Leokadię Aleksiuk.

3. Za + Dariusza Jankowskiego, Mieczysława Czaplickiego, Stanisława Hojnę.

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA 24.11.2019 r.

700

1. Za ++ Genowefę, Franciszka, Helenę, Mariannę, Bolesława, Stanisława, Bolesławę, Janinę, z rodzin Grabowskich i Mrozów.

900

1. Za + Henryka Żelazowskiego w 7 rocznicę śmierci i ++ z rodziny.

2. Za + Stanisława Oknińskiego (Msza św. gregoriańska).

1030

1. Za ++ Genowefę i Kazimierza Karpińskich w 19 rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin Górnych i Karpińskich.

1200

1. Rocznice Małżeństw:
          47 rocznica ślubu Elżbiety i Zdzisława Siekierków.

2. W intencji Róż Żywego Różańca.

1600

1. Za ++ Cecylię i Stanisława Chmiel oraz za ++ z rodzin: Sroków i Chmieli.

1800

1.W intencji parafian i gości korzystających z posługi duszpasterskiej w naszej parafii.

Święta

Piątek, XXXIII Tydzień zwykły
Rok C, I
Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męcz.

Licznik

Liczba wyświetleń:
5291818

Statystyki