Siedlce 22.06.2014 r.

......................................................

......................................................  

(Imię i nazwisko oraz adres

kandydata do sakr. bierzm.)

 

                                                                J. E. Ks. Biskup Kazimierz Gurda

   Biskup  diecezji siedleckiej

 

 

Podanie

  

Czcigodny Księże Arcybiskupie

            Uprzejmie proszę o udzielenie mi sakramentu bierzmowania, do którego przygotowuję się w parafii p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach.

            Pragnę przyjąć sakrament dojrzałości ponieważ ...

 

 ( umotywowanie nie musi być długie, trzy - cztery zdania, ważne by była Twoja, osobista, szczera )

 

 

..................................................................

podpis kandydata

 

 

 

Święta

Niedziela, III Tydzień Adwentu
Rok C, I
Trzecia Niedziela Adwentu

Licznik

Liczba wyświetleń:
4501606

Statystyki