Niedziela Męki Pańskiej

5 kwietnia 2020

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

1.NIEDZIELA 05.04.2020 – Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

– Msze św. tylko z  udziałem ludzi, którzy zamówili intencje Mszy św. w następujących godzinach: 7.00; 8.00; 9.00; 10.30; 12.00; 15.00; 16.00; 18.00. Transmitowane przez facebooka i stronę internetową będą następujące Msze św. 9.00; 12.00; 18.00 oraz Gorzkie Żale.Msze św. w ciągu tygodnia bez udziału wiernych!!!

– O godz. 17.00 Gorzkie Żale transmitowane przez facebooka i stronę internetową parafii.

2. WIELKI  PONIEDZIAŁEK – WTOREK - ŚRODA  

– Okazja do spowiedzi od godz. 7.30. do godz. 11.00 oraz od 15.00 do 17.30.

– W trakcie trwania spowiedzi co pół godziny możliwość przyjęcia Komunii Świętej.

 

TRIDUUM PASCHALNE Bez udziału Ludzi

 Czas dla każdego chrześcijanina nadzwyczajny mający na celu odnowić i pogłębić wiarę. Rozpoczynamy towarzyszyć Jezusowi w Jego męce, śmierci i Zmartwychwstaniu. W tej wędrówce celem jest również pogłębienie znaczenia sakramentów, które odnawiają Kościół i świat.

 

3.WIELKI CZWARTEK – 9.04.2020

– 7.30  modlitwa brewiarzowa - jutrznia. Transmitowana przez facebooka i stronę internetową parafii.

– Okazja do spowiedzi od godz. 9.00 do 12.00; od 15.00 do 17.00.

– O godz. 17.15 nabożeństwo różańcowe o łaskę nawrócenia i świętość Kapłanów. Transmisja  przez facebooka i stronę internetową parafii.

O godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Transmisja  przez facebooka i stronę internetową parafii.

– Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do godz. 22.00. – W trakcie trwania spowiedzi co pół godziny możliwość przyjęcia Komunii Świętej.

4. WIELKI PIĄTEK – 10.04.2020

– 7.30  modlitwa brewiarzowa - jutrznia. Transmitowana przez facebooka i stronę internetową parafii.

– Obowiązuje post ścisły i całkowita abstynencja. W tym dniu można spożyć jeden posiłek do syta.

– Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy od 8.00 do godz. 17.00

– Okazja do spowiedzi od godz. 9.00 do 12.00; od 15.00 do 17.00

– Godz. 15.00 Koronka i nowenna do Bożego Miłosierdzia. Transmitowana przez facebooka i stronę internetową parafii.

– O godz. 17.15 Droga Krzyżowa. Transmitowana przez facebooka i stronę internetową parafii.

– O godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej. Transmitowana przez facebooka i stronę internetową parafii.

– Adoracja Pana Jezusa w Grobie Pańskim do 22.00.

5. WIELKA SOBOTA – 11.04.2020

– 7.30  modlitwa brewiarzowa - jutrznia. Transmitowana przez facebooka i stronę internetową parafii.

– Adoracja Pana Jezusa w Grobie Pańskim od 8.00 do 19.00.

– Okazja do spowiedzi od 9.00 do 12.00 od 14.00 - 19.00.

WIGILIA PASCHALNA

– Wigilia Paschalna o godz. 20.00. Transmitowana przez facebooka i stronę internetową parafii.

6. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA – 12.04.2020

– O godz. 6.00 Eucharystia Transmitowana przez facebooka i stronę internetową parafii.

– Msze św. bez udziału wiernych w następującym porządku: 6.00; 9.00; 10.30; 12.00; 16.00; 18.00. Transmitowane przez facebooka i stronę internetową będą następujące Msze św. 6.00; 9.00; 12.00; 18.00.

7. INNE

– W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna tylko we wtorek od 8.00 - 09.00 oraz od 16.00-17.30.

– Ofiary na kwiaty i dekoracje „Bożego grobu” można składać przy figurze św. Teresy.

– Przy wyjściach z kościoła nowy numer „Echa katolickiego.

– Codziennie o godz. 7.00 i 18.00  transmitowana będzie Msza św.

– Każdego dnia do odwołania będziemy łączyć się z Wami na modlitwie różańcowej przez transmisje internetową na facebooku oraz na stronie internetowej parafii o godz. 20.30. Oprócz Wielkiego Czwartku i Wielkiej Soboty.

DZIĘKUJEMY za ofiary na rzecz wsparcia parafii. Gdyby ktoś chciał złożyć ofiarą to poniżej podajemy numer konta: Bank PKO SA I/o w Siedlcach 80 1240 2685 1111 0000 3656 2097 – Miłosierdziu Bożemu polecamy zmarłych: Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

 

DOMOWE TRIDUUM PASCHALNE

Drodzy Parafianie  

 

Nikt z nas nie pomyślałby, że przyjdzie nam spędzić w takich okolicznościach święta Wielkanocne. Epidemia koronawirusa i związane z nią liczne ograniczenia, postawiły nas w trudnej sytuacji. Jednak nie ma co się smucić i poddawać. Trzeba ten czas wykorzystać do wzrostu naszej wiary i przy okazji z tego doświadczenia wyciągnąć właściwe wnioski. Może żyliśmy za szybko, za głośno i za mocno? Chciałbym Was serdecznie zachęcić, aby oprócz transmisji telewizyjnych, w których będziemy uczestniczyć spróbowali coś więcej uczynić dla swoich rodzin i bliskich.

W tym czasie, zwłaszcza świąt, wasze domy zamieniają się w prawdziwy Kościół Domowy, który staje się szansą do pogłębienia więzi, wiary, obdarowania siebie darem przebaczenia, darem otwartego serca. Odkrywania na nowo czym jest dla mnie rodzina, odkrywanie znaczenia modlitwy osobistej i wspólnotowej. Proszę Was, abyście tego czasu nie zmarnowali tylko przed telewizorami i komputerami. Niech cisza, która towarzyszy nam w tych dniach, pozwala nam zobaczyć: jakim naprawdę jestem człowiekiem? Jak odnajduję się w mojej rodzinie? Paradoksalnie najtrudniej uczynić to wobec swoich bliskich. To sprawdzian kondycji duchowej naszych rodzin i sprawdzenia naszej wiary - ile tak naprawdę w naszych domach jest prawdziwej realnej relacji do BOGA. Niech będzie to czas odnawianie naszych więzi rodzinnych i naszej wiary.

 

I Krok - Przygotowanie

Przygotujcie w domu miejsce modlitwy. Gdzie będziecie się wszyscy gromadzić na wspólnej modlitwie. Najlepiej miejsce, jeśli jest to możliwe, wyłączone z innych domowych zajęć. Nakryj stół białym obrusem, ustaw Krzyż, świece i połóż Pismo Święte. To miejsce nazywamy Namiotem Spotkania. Dobrze, aby wszyscy domownicy wzięli udział w modlitwach. 

 

Wielki Czwartek - Dzień Ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.

 

Propozycja przebiegu domowej liturgii

1. Śpiewamy wspólnie pieśń „Przykazanie nowe daję wam”.

2. Czytamy fragment Słowa Bożego z Ewangelii św. Jana 13, 1-15.

3. Dziesiątka Różańca w intencji Kapłanów.

4. Podziękowanie - może być własnymi słowami za dar Eucharystii, którą ustanawia Jezus na Ostatniej Wieczerzy. Można wspomnieć w modlitwie spontanicznej kapłanów, których spotkaliśmy na naszej drodze życia.

5. Błogosławieństwo. Może ono wyglądać w następujący sposób: Ojciec rodziny podchodzi do każdego i czyni na czole znak krzyża, wypowiadając przy tym następujące słowa: „Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”. Dopiero jak Ojciec rodziny zakończy błogosławić wszystkich członków rodziny możemy wzajemnie siebie pobłogosławić.

6. Udajemy się na wspólną kolację.

 

Wielki Piątek 

1. Śpiewamy wspólnie pieśń np. Wisi na Krzyżu

2. Na domowym ołtarzyku zostaje tylko miejsce na Krzyż. 

3. Odmawiamy wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Intencja: Zadośćuczynienie za nasze grzechy. W ciszy przed koronką każdy własnymi słowami przeprasza Boga za swoje grzechy. Zastanawia się, do jakiego grzechu najbardziej jest przywiązany i obraża Boga oraz ludzi. 

4. Gospodarz domu bierze w dłonie krzyż podnosi do góry i wypowiada słowa: „Oto drzewo Krzyża na którym zawisło zbawienie świata”. W krótkiej ciszy możemy poprosić Boga o pomoc w walce ze swoimi grzechami, zwłaszcza tym, do którego jestem najbardziej przywiązany. 

5. Następnie gospodarz domu najpierw sam całuje krzyż a potem podaje do ucałowania członkom rodziny. (Pamiętajmy o względach bezpieczeństwa - po każdym ucałowaniu dobrze wytrzeć Krzyż)

6. Krzyż stawiamy na stole, na którym nie ma już nawet białego obrusu i można przeczytać fragment Pisma Świętego, w którym jest mowa o Męce Pana Jezusa.

7. Po odczytaniu fragmentu możemy chwilę w ciszy adorować Pana Jezusa. 

8. Kończymy modlitwą „Ojcze Nasz”.

9. Udzielamy sobie nawzajem Błogosławieństwa, tak jak miało to miejsce wczoraj. 

 

Wielki Sobota

1. Krzyż znajduje się na stole, obok leży Pismo Święte. Nakrywamy stół białym obrusem. Zachęcam do osobistego spotkania z Panem Jezusem w waszych Namiotach Spotkania. Jest czas osobistej  adoracji. Wielka Sobota to czas Wielkiej Ciszy, która zaległa świat po śmierci Jezusa. I może po raz pierwszy od wielu lat Kościół Katolicki rzeczywiście będzie w ciszy obchodził ten dzień. Jak wiemy święconek w tym roku nie będzie. Pamiętamy, jak to wyglądało jeśli chodziło o cisze w czasie tego obrzędu. 

2. Wieczorem przed transmisją Mszy św. na stole powinien pojawić się Baranek paschalny lub duża świeca. Jeśli jest figura Zmartwychwstałego Jezusa również można ją umieścić na stole. Świecę zapalamy w tym samym momencie, w którym kapłan zapala paschał w kościele. 

3. W czasie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych w kościele niech każdy członek rodziny trzyma w ręku zapaloną świecę. 

4. Po zakończeniu celebracji można w centralnym miejscu w domu ustawić figurę Zmartwychwstałego Jezusa. 

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

Uroczyste śniadanie Wielkanocne 

1. Przed śniadaniem udajemy się do naszego Namiotu Spotkania i zapalamy nasz rodzinny paschał. Wypowiadamy przy tym słowa, podnosząc świecę do góry, Chrystus Zmartwychwstał. Wszyscy domownicy odpowiadają: Prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja.

2. Następnie czytamy fragment Pisma Świętego (1 Tes 5, 16-18).

3. Możemy odmówić dziesiątkę różańca. Tajemnice Zmartwychwstania. 

 

4.Następnie udajemy się do przygotowanego stołu wielkanocnego. Ojciec rodziny  odmawia modlitwę błogosławieństwa pokarmów, która znajduje się na naszej stronie internetowej. Można jak jest woda święcona pokropić pokarm lub uczynić znak krzyża.

 

Święta

Czwartek, Wielki Tydzień
Rok A, II
Wielki Czwartek

Licznik

Liczba wyświetleń:
5817031

Statystyki