XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

 NIEDZIELA 02.08.2020 r.

700 1. Dziękczynno błagalna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla Marka z okazji 8 r. urodzin.

2. Za + Wojciecha Zająca (Msza św. gregoriańska poza parafią – W).

 

800 1. Za + Bronisławę Drzewowską w 6 r. śmierci oraz ++ dziadków Józefę i Jana.
900 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi Niepokalanej na dalsze lata posługi zakonnej dla s. Faustyny.
1030 1. Za ++ Krystynę, Karola, Stanisława, Andrzeja i Bernarda
1200 1. Za + Stanisława Jurzyka o dar życia wiecznego.
1400 1. Msza Święta z obrzędem Chrztu św.
1600 1. Dziękczynno błagalna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Mateusza z okazji 40 r. urodzin.
1800 1.W intencji Dariusza z okazji 50 r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla jubilata i całej rodziny.

2. Za + Weronikę (Msza św. gregoriańska poza parafią Uk).

 

PONIEDZIAŁEK 03.08.2020 r.
700 1. W intencji parafian i gości korzystających z posługi duszpasterskiej w naszej parafii oraz o pokój w naszej Ojczyźnie.

2. Z okazji 30 r. urodzin Mateusza z podziękowaniem za otrzymane łaski; z prośbą o Dary Ducha Świętego, wstawiennictwo św. Józefa i św. Antoniego.

3. Za + Wojciecha Zająca (Msza św. gregoriańska poza parafią – W).

1800 1. W intencji Przyjaciół Misji

2. Z okazji 10 r. urodzin Kamila Dąbrowskiego o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

3. Za + brata Marka w rocznicę śmierci.

4. Za + Weronikę (Msza św. gregoriańska poza parafią Uk).

 

1945 Eucharystia pielgrzymkowa.
WSPOMNIENIE ŚW. JANA MARII VIANNEYA, PREZBITERA

WTOREK 04.08.2020 r.

700 1. W int. Jana z ok. 85r. urodzin, Dominiki z okazji imienin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

2. Za + Daniela Pasika w 14 r. śmierci; + Mariolę Koć, Anię Iwanek, Marka Śledzia.

3. Za + Marię Radzikowską w 15r. śmierci, + Romana Radzikowskiego oraz ++ z rodzin Radzikowskich i Krasuskich.

4. Za + Wojciecha Zająca (Msza św. gregoriańska poza parafią – W).

 

1800 1. Dziękczynno – błagalna w 9 r. urodzin wnuczki Wiktorii z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo.

2. Za + żonę Barbarę Aleksandrowicz w 2 r. śmierci, Haliny Długosz i teściów Marianny i Mariana.

3. Za + Annę Suszko w 5 r. śmierci.

4. Za + Weronikę (Msza św. gregoriańska poza parafią Uk).

1945 Eucharystia pielgrzymkowa.
ŚRODA 05.08.2020 r.
700 1. Dziękczynno – błagalna w 50 r. urodzin wnuczki Wiktorii z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo.

2. Za + mamę Henrykę Olkiewicz w 5 r. śmierci prosząc o wstawiennictwo Matkę Bożą Śnieżną.

3. Za + Wojciecha Zająca (Msza św. gregoriańska poza parafią – W).

1800 1. O Boże błogosławieństwo oraz opiekę Maryi dla całej rodziny.

2. O uzdrowienie Nataszy oraz siły we walce z chorobą dla niej i całej rodziny.

3. Za + Zygmunta Skolimowskiego w 15 r. śmierci; ++ z rodziny Skolimowskich i Karwackich.

4. Za + Weronikę (Msza św. gregoriańska poza parafią Uk).

1945 Eucharystia pielgrzymkowa.
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

CZWARTEK 06.08.2020 r.

700 1.Za + Krzysztofa Chomickiego w 5 r. śmierci.

2. Rezerwacja p. Stolarscy

3. Za + Wojciecha Zająca (Msza św. gregoriańska poza parafią – W).

1800 1. O Boże błogosławieństwo dla Apostolatu Modlitwy i Postu; za kapłanów „Złota Róża” o świętość kapłanów oraz liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

2. W intencji Maćka z okazji 18 r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego oraz mądre decyzje w dorosłym życiu.

3. Za + Weronikę (Msza św. gregoriańska poza parafią Uk).

1945 Eucharystia pielgrzymkowa.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

PIĄTEK 07.08.2020 r.

700 1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Sióstr Służebniczek, Rodziny bł. Edmunda i ich bliskich oraz dar kanonizacji bł. Edmunda.

2. W intencji Panu Bogu wiadomej.

3. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Dariusza z okazji 50-tej rocznicy urodzin oraz Klausa w 53 r. urodzin.

4. Za + Wojciecha Zająca (Msza św. gregoriańska poza parafią – W).

1800 1. Pierwszy Piątek Miesiąca – Intencja zbiorowa ; W intencji zadośćuczynienia za grzechy w parafii oraz o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego dla bp. Kazimierza, Ojców Oblatów, Sióstr Służebniczek i Parafian.

2. Za ++ rodziców z obu stron: Jana, Stanisławę, Władysława, Annę; braci Czesława, Antoniego, Stanisława i męża Kazimierza.

3. Za + Weronikę (Msza św. gregoriańska poza parafią Uk).

 

WSPOMNIENIE ŚW. DOMINIKA, PREZBITERA

SOBOTA 08.08.2020 r.

700 1. Za + Elżbietę Mróz w 2 rocznicę  śmierci +Jana Mróz w 15 r. śmierci oraz ++ rodziców z obojga stron.

2. Za + Stanisława Mitrzaka w 11 r. śmierci oraz ++ dziadków.

3. Za + Wojciecha Zająca (Msza św. gregoriańska poza parafią – W).

1600 Ślub: Weronika i Mateusz
1700 Ślub: Paulina i Jakub
1800 1. O łaskę kanonizacji bł. Edmunda Bojanowskiego, a za jego przyczyną o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dzieł prowadzonych przez Zgromadzenie i o nowe powołania do Sióstr Służebniczek.

2. Za ++ rodziców: Bronisława i Adama Dzięciołów, + Katarzynę Starzyńską; + męża Stanisława Rybaka; + braci Mieczysława, Henryka i Stanisława.

3. Za + Weronikę (Msza św. gregoriańska poza parafią Uk).

1945 Eucharystia Pielgrzymkowa
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

NIEDZIELA 09.08.2020 r.

700 1. Za + Jadwigę Szewczuk w 11 r. śmierci; ++ Alinę w 49 r. śmierci oraz Franciszka; ++ dziadków z obu stron i  + Jana Klimiuka.

2. Za + Wojciecha Zająca (Msza św. gregoriańska poza parafią – W).

800 1. Za + ks. infułata Jana Sobechowicza.
900 1. Dziękczynno – błagalna z okazji 5 r. ślubu Marty i Jakuba o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla nich i syna Nikodema.
1030 1. Dziękczynno – błagalna z okazji 2 r. ślubu Anny i Krzysztofa o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla nich.

2. W 1 r. śmierci Wacławy Cabaj i jej męża; ++ z rodziców z obojga stron.

1200 1. W podziękowaniu za otrzymane dary z prośbą o dalszą opiekę dla Eli.

2. Za + Włodzimierza Kwiatkowskiego (Msza św. poza parafią – B).

1600 1. Za + Zofię w 3 r. śmierci.
1800 1. W intencji parafian i gości korzystających z posługi duszpasterskiej w naszej parafii oraz o pokój w naszej Ojczyźnie.

2. Rezerwacja p. Możdżonek.

3. Za + Weronikę (Msza św. gregoriańska poza parafią Uk).