Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

KSM-teresa_siedlce

Przekaż 1% podatku na rzecz młodzieży!

W rozliczeniu PIT w polu zawierającym wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP wpisujemy:

KRS 0000339553
Dopisek KSM Siedlce św. Teresa

Lub nr konta
09 1240 2685 1111 0010 6089 2105

 

Spotkania odbywają się w każdy piątek w salce Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (wejście przez kaplicę fatimską) po Mszy św. wieczornej o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy młodych parafian (od klasy VIII wzwyż) do wspólnej modlitwy i poszukiwania Jezusa w codziennym życiu.

Więcej informacji o działalności KSM przy parafii św. Teresy na Facebooku TUTAJ

Czym jest KSM?

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to wspólnota młodzieżowa, której zasadniczym celem jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz szerzenie i upowszechnianie katolickich zasad i wartości we wszystkich dziedzinach życia. Na czele każdego oddziału stoi Kierownictwo, którego zadaniem jest prowadzenie wspólnoty oraz przygotowywanie spotkań formacyjnych.

Jesteśmy oddziałem KSM-u działającym przy Parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach. Oddział został założony w 1994 r. W piątki spotykamy się w salkach KSM i spędzamy czas na wspólnej modlitwie i pogłębianiu wiedzy dotyczącej naszej wiary. Nasz oddział odpowiada za liturgię słowa podczas Mszy Świętej niedzielnej o godzinie 9.00 oraz piątkowej o godzinie 18.00.

Modlitwa KSM-owicza – to modlitwa, którą się modlimy, którą rozpoczynamy spotkania:

Ojcze wszechmogący i miłosierny Boże, Przez Twego Syna Jezusa Chrystusa prosimy Cię, obdarz nas Duchem Prawdy, Miłości i Mocy. Spraw, abyśmy byli wierni Ewangelii, Krzyżowi, wierze naszych ojców i ideałom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Niech Duch Święty Pocieszyciel wzbudza w nas gorliwość apostolską, abyśmy z pokorą i odwagą budowali Królestwo Chrystusowe w sobie, w rodzinach i otoczeniu oraz byśmy w życiu społecznym szerzyli cywilizacją miłości. Niech nas wspomaga orędownictwo i przykład Matki Najświętszej Królowej Polski, św. Stanisława Kostki i Błogosławionej Karoliny Kózkówny. Na Twoją miłość, wezwanie i Twoje posłanie odpowiadamy: GOTÓW!

HYMN Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży:

Hej do apelu stańmy wraz
Budować Polskę nową!
Ojczyzna wolna wzywa nas
Do pracy ręką głową
Nie wydrze nam jej żaden wróg
Tak nam dopomóż Bóg!

Młodzieży Polskę nową twórz
Potężną Bogu miłą
Gdy z nami Bóg przeciw nam któż
On jest najwyższą siłą
Zwyciężym znój i stromość dróg
Tak nam dopomóż Bóg!

Sztandarem naszym będzie Krzyż
Co ojców wiódł do chwały
I nas powiedzie także wzwyż
Gdzie buja orzeł biały
Ojczyźnie spłacim święty dług
Tak nam dopomóż Bóg!

Przekaż 1% podatku na rzecz młodzieży!

W rozliczeniu PIT w polu zawierającym wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP wpisujemy:

KRS 0000339553
Dopisek KSM Siedlce św. Teresa

Lub nr konta
09 1240 2685 1111 0010 6089 2105