Grupa drugiego roku przygotowania (bierzmowanie 2022):

Przygotowanie końcowe do udzielenia sakramentu

Imię i świadek

Do 10.05 podajemy smsem imię do bierzmowania (jeżeli Twój patron z chrztu jest święty, to zostaje pierwsze imię, jeżeli nie to dobierasz imię świętego). Proszę także napisać imię i nazwisko świadka bierzmowania.

Świadek bierzmowania wg statutu diecezji siedleckiej – w pierwszej kolejności rodzic chrzestny lub osoba, która:
– ma ukończone 16 lat;
– katolik bierzmowany, który przyjął już Pierwszą Komunię św.;
– nie jest ojcem lub matką bierzmowanego;
– prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (tzn. jest wierzącym i praktykującym katolikiem, nie żyje w związku niesakramentalnym itp.;

 

Drugi egzamin do bierzmowania

30.05 – godz. 19.00 – osoby, które nie zaliczyły jeszcze pierwszego egzaminu proszę o kontakt.
Materiał drugie 50 pytań z katechizmu + modlitwy POBIERZ

 

Próby do sakramentu – obowiązkowo

31.05 godz. 19.00
2.06, godz. 19.00
4.06, godz. 18.00 – nabożeństwo z modlitwą rodziców za dzieci – można skorzystać ze spowiedzi św.
7.06, godz. 19.00 – próba ze świadkami bierzmowania

 

Udzielenie sakramentu bierzmowania 08.06.2022 – godz. 19.30

 

Zrzutka
Jak co roku, osoby przystępujące do sakramentu, proszę o zrzutkę na kwiaty, krzyże, pamiątki, prezent dla parafii etc. Jak w poprzednim roku – 60 zł do 22.05.

 


Grupa pierwszego roku przygotowania (bierzmowanie 2023):

Spotkanie 22.05.2022 – Uczestniczymy we Mszy św. 18.00. Po Mszy św. spotkanie w kościele.

 

 

Uczestnicy mają umieć wymienić:

1. Siedem darów Ducha św.

Czym jest dar mądrości?
Dar mądrości pomaga przyjąć punkt widzenia samego Boga i wiedzieć, co jest mądre a co głupie.
Czym jest dar rozumu?
Dar rozumu uzdalnia do dobrego rozumienia wiary i wiedzy, jak zyskiwać, a nie tracić ducha Bożego.
Czym jest dar rady?
Dar rady prowadzi do roztropności, aby człowiek z Bożą pomocą wybierał dobro unikając zła.
Czym jest dar męstwa?
Dar męstwa daje siłę wytrzymania różnych prób, aby człowiek odważnie świadczył o wierze i nie zachowywał się tchórzliwie.
Czym jest dar umiejętności?
Dar umiejętności pozwala rozeznać to, co pochodzi od Boga, co od złego, a co od nas samych.
Czym jest dar pobożności?
Dar pobożności prowadzi do relacji synowskie i z Bogiem który pozwala nas który wyzwala nas ducha niewoli i daje nam ducha przybrania za synów w którym możemy wołać Abba Ojcze.
Czym jest dar bojaźni Bożej?
Dar bojaźni Bożej to powieszenie się dobroci naszego ojca który tak bardzo nas kocha i ciągłym pytaniem czy Kocham go całym sercem i ze wszystkich sił a bliźniego jak siebie samego.

2. Owoce działania Ducha św.

Dzięki tej mocy Ducha dzieci Boże mogą przynosić owoc. Ten, który zaszczepił nas na prawdziwym Krzewie winnym, sprawi, że będziemy przynosić owoc Ducha, którym jest: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23).

 

——————————————

10 przykazań

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

7 sakramentów świętych

 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Najświętszy Sakrament (Eucharystia)
 4. Pokuta
 5. Namaszczenie chorych
 6. Kapłaństwo
 7. Małżeństwo