Grupa drugiego roku przygotowania (bierzmowanie 2022):

W związku z październikowym spotkaniem kandydatów do bierzmowania zapraszam na Siedlecki Marsz Świętych, który odbędzie się w niedzielę 31 października. Początek o godz. 18:00 Mszą Świętą w parafii Ducha Świętego w Siedlcach. Po Mszy krótkie nabożeństwo i przemarsz na cmentarz. Proszę, by zabrać ze sobą lampion lub znicze.

Marsz Świętrych Siedlce
Marsz Świętych Siedlce

Grupa pierwszego roku przygotowania (bierzmowanie 2023):

Spotkanie 7.11.2021 – Uczestniczymy we Mszy św. 18.00. Po Mszy św. spotkanie w kościele. Na wejście sprawdzimy znajomość 10 przykazań i 7 sakramentów św.

 

Uczestnicy mają umieć wymienić:

10 przykazań

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

7 sakramentów świętych

 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Najświętszy Sakrament (Eucharystia)
 4. Pokuta
 5. Namaszczenie chorych
 6. Kapłaństwo
 7. Małżeństwo

 

 

1. Siedem darów Ducha św.

Czym jest dar mądrości?
Dar mądrości pomaga przyjąć punkt widzenia samego Boga i wiedzieć, co jest mądre a co głupie.
Czym jest dar rozumu?
Dar rozumu uzdalnia do dobrego rozumienia wiary i wiedzy, jak zyskiwać, a nie tracić ducha Bożego.
Czym jest dar rady?
Dar rady prowadzi do roztropności, aby człowiek z Bożą pomocą wybierał dobro unikając zła.
Czym jest dar męstwa?
Dar męstwa daje siłę wytrzymania różnych prób, aby człowiek odważnie świadczył o wierze i nie zachowywał się tchórzliwie.
Czym jest dar umiejętności?
Dar umiejętności pozwala rozeznać to, co pochodzi od Boga, co od złego, a co od nas samych.
Czym jest dar pobożności?
Dar pobożności prowadzi do relacji synowskie i z Bogiem który pozwala nas który wyzwala nas ducha niewoli i daje nam ducha przybrania za synów w którym możemy wołać Abba Ojcze.
Czym jest dar bojaźni Bożej?
Dar bojaźni Bożej to powieszenie się dobroci naszego ojca który tak bardzo nas kocha i ciągłym pytaniem czy Kocham go całym sercem i ze wszystkich sił a bliźniego jak siebie samego.

2. Owoce działania Ducha św.

Dzięki tej mocy Ducha dzieci Boże mogą przynosić owoc. Ten, który zaszczepił nas na prawdziwym Krzewie winnym, sprawi, że będziemy przynosić owoc Ducha, którym jest: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22-23).