Prowadzący: Krzysztof
Po uzgodnieniu.
Nauka dla seniorów podstawowej obsługi komórek i komputerów.