Domowy Kościół

Wspólnota rodzin Ruchu Światło-Życie

Katolickie wartości

Wspólnota Domowego Kościoła pomaga małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stawia najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Formacja we wspólnocie

Formacja Domowego Kościoła zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Do budowania tej jedności służą narzędzia, które pomagają małżonkom w zbliżeniu się do Boga i siebie.

Podstawowym miejscem formacji w Domowym Kościele jest rodzina – pogłębianie formacji odbywa się w kręgach. Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii. Gromadzą się w imię Chrystusa dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w życiu codziennym. Do prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest opieka i pomoc księdza moderatora, doradcy i opiekuna duchowego, który uczestniczy w każdym spotkaniu.

Domowy Kościół Teresa Siedlce

Jeżeli chcesz się dowiedzieć:

– Ile dobra można doświadczyć klękając razem do modlitwy?
– Co Bóg chce Wam powiedzieć przez Słowo w Piśmie Świętym?
– Jak z miłością rozwiązywać trudności dnia codziennego?
– Jak doskonalić swoje życie duchowe przez regułę życia?
– W jaki sposób „naładować baterie” do codziennego życia?

AKT ZAWIERZENIA MAŁŻONKÓW

Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. AMEN

Kontakt w sprawach dot. wspólnoty

Obecnie w parafii jest sześć kręgów Domowego Kościoła. Małżeństwem odpowiedzialnym za wspólnotę są: Elżbieta i Mariusz Pawelscy

Jeżeli chcesz dołączyć do wspólnoty zachęcamy do kontaktu pod numerem tel.: 730 256 213.