Sakrament małżeństwa

Zapisu do sakramentu małżeństwa najlepiej dokonać rok wcześniej.

Na pierwsze spotkanie należy zabrać ze sobą, jeśli nie jest się z naszej parafii, zgodę na przygotowanie do sakramentu małżeństwa poza parafią.

Następnie należy rozpocząć katechezy, rozmowy w poradni życia rodzinnego oraz odbyć dzień skupienia. (W naszej parafii jest w drugą niedzielę miesiąca o godz. 15.00)

Trzy miesiące przed ślubem odbywa się drugie spotkanie.

Należy przynieść następujące dokumenty:

  • pełny odpis aktu chrztu do ślubu (jeśli chrzest był poza naszą parafią aktualny – 3 miesiące)
  • poświadczenie przyjęcia Sakramentu Komunii św. (z parafii, w której był udzielany sakrament)
  • ważne dowody osobiste
  • indeks z podpisami ukończonych nauk przedmałżeńskich
  • poświadczenie odbytych spotkań w poradni życia rodzinnego
  • świadectwo uczestnictwa w religii ze szkoły średniej lub zawodowej (np. świadectwo ukończenia liceum)
  • dokumenty z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (ważny 6 miesięcy)

Podczas tego spotkania jest spisywany protokół, następnie wypisane są zapowiedzi.

Dzień przed ślubem świadkowie i narzeczeni składają podpisy w księgach parafialnych.

Kolejny cykl katechez rozpocznie się na wiosnę, aby wziąć udział w cyklu katechez należy przyjść na pierwsze spotkanie, gdzie przydzielane będą indeksy nauk przedmałżeńskich. Katechezy obejmują 6 spotkań w kolejne niedziele o godz. 17.00. Jednego tygodnia przerabiane są dwa tematy z zakresu przygotowania do małżeństwa.

27.02 Małżeństwo w ujęciu kanonicznym
06.03 Sakramentalność małżeństwa
13.03 Kim jesteś Panie?
Boży pomysł na małżeństwo i rodzinę.
20.03 Miłość – rozwój i zagrożenia miłości małżeńskiej
Komunikacja i dialog w małżeństwie
27.03 Kocham, bo wierzę
Zadania rodziny chrześcijańskiej
04.04 Rodzina – Domowym Kościołem
Ruchy i wspólnoty małżeńsko rodzinne