Sakrament małżeństwa

Zapisu do sakramentu małżeństwa najlepiej dokonać rok wcześniej.

Na pierwsze spotkanie należy zabrać ze sobą, jeśli nie jest się z naszej parafii, zgodę na przygotowanie do sakramentu małżeństwa poza parafią.

Następnie należy rozpocząć katechezy, rozmowy w poradni życia rodzinnego oraz odbyć dzień skupienia. (W naszej parafii dzień skupienia jest w miesiącach marzec-październik, w drugą niedzielę miesiąca o godz. 15.00)

Ok. trzy miesiące przed ślubem zgłaszamy się na drugie spotkanie.

Należy przynieść następujące dokumenty:

  • pełny odpis aktu chrztu do ślubu, tzw. metryka chrztu (jeśli chrzest był poza naszą parafią aktualny – 6 miesiące)
  • poświadczenie przyjęcia Sakramentu Bierzmowania (z parafii, w której był udzielany sakrament)
  • ważne dowody osobiste
  • indeks z podpisami ukończonych nauk przedmałżeńskich
  • poświadczenie odbytych spotkań w poradni życia rodzinnego
  • świadectwo uczestnictwa w religii ze szkoły średniej lub zawodowej (np. świadectwo ukończenia liceum)
  • dokumenty z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (ważny 6 miesięcy)

Podczas tego spotkania jest spisywany protokół, następnie wypisane są zapowiedzi.

Dzień przed ślubem świadkowie i narzeczeni składają podpisy w księgach parafialnych.

Dekoracja jest wykonywana przez Siostry Służebniczki.

 

Najbliższy Kurs Przedmałżeński w naszej parafii rozpocznie się 22.10 o godz. 17.00. Będzie trwał przez sześć kolejnych niedziel.

Nie trzeba się zapisywać wcześniej – zapisaniem się jest przyjście na pierwszą katechezę.