Informacje dotyczące Parafialnej Poradni Rodzinnej

w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach

Tel.: kontaktowy: 576 448 446

 1. Zadania Parafialnej Poradni Rodzinnej

Poradnictwo rodzinne jest jedną z form pomocy narzeczonym, małżonkom i rodzicom w realizacji Bożego zamysłu wobec małżeństwa i rodziny. Charakter poradni, która prowadzona jest przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej to wymiar konsultacyjny.

Do najważniejszych zadań parafialnej poradni rodzinnej należy:

 • ukazywanie chrześcijańskiego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej,
 • wskazywanie na wartość czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej;
 • nauczanie zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym metod rozpoznawania płodności;
 • kształtowanie postaw prorodzinnych;
 • pomaganie w rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich i rodzinnych oraz problemów wychowawczych.
 • wszelka pomoc osobom uzależnionym
 • otwartość na dialog

Poradnia rodzinna powołana została przez proboszcza parafii w porozumieniu z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Biskupiej w Siedlcach. Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem poradni rodzinnych sprawuje proboszcz parafii.

 1. Osoby posługujące w Poradni Rodzinnej
 • Posługują za zgodą proboszcza miejsca.
 • Osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje w zakresie konsultacji i zostały przedstawione proboszczowi miejsca.
 • Osoby posługujące w poradni rodzinnej posiadają odpowiednią wiedzę.
 • Każda z osób pełniących dyżur w poradni rodzinnej wykonuje swoje zadania zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego.
 • Osoby pełniące posługę w poradni rodzinnej nie mogą jej pełnić bez wyraźnej zgody proboszcza miejsca.
 • Osoby pełniące dyżur w parafialnej poradni rodzinnej nie pobierają żadnych opłat z tytułu odbywających się konsultacji.
 • Osoby pełniące dyżur w parafialnej poradni rodzinnej są zobowiązani do przestrzegani zasad RODO.
 1. Siedziba Parafialnej Poradni życia rodzinnego

 Miejscem posługiwania Parafialnej Poradni Rodzinnej jest Dom św. Eugeniusza de Mazenoda, który znajduje się na terenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Siedlcach. Budynek jest odpowiednio przygotowany do funkcjonowania Parafialnej Poradni Rodzinnej i posiada odpowiednie materiały pomocnicze potrzebne do przeprowadzania konsultacji. Za odpowiednio pogłębioną formację religijną osób posługujących w poradni odpowiada proboszcz miejsca.