Sakrament Chrztu św.

Zgodnie z dekretem ks. biskupa – rodzice i rodzice chrzestni (jeśli są z naszej diecezji) zobowiązani są do udziału w czterech katechezach chrzcielnych, przed chrztem dziecka.

Katechezy odbywają się w naszym kościele o godz. 19.00, w cztery kolejne niedziele miesiąca (od pierwszej do czwartej). Każdej niedzieli omawiany jest kolejny temat. Uczestnicy otrzymują specjalne książeczki: „Wierzysz, przyjmij chrzest”, by w domach zgłębiać treści katechez.

W książeczkach jest także tabela z tematami katechez i miejscem na potwierdzenie, przez prowadzącego kapłana, udziału danej osoby w katechezach.

Rodzice zobowiązani są odpowiednio wcześniej wybrać chrzestnych, by mieli czas na udział w katechezach (bądź u nas, bądź w swoich parafiach, jeśli trudno im dojeżdżać).

Są dwie możliwości. Pierwsza: jeszcze przed urodzeniem dziecka, rodzice i chrzestni biorą udział w czterech kolejnych katechezach. Po urodzeniu dziecka przychodzą do kancelarii i prosząc o chrzest dziecka przynoszą (prócz innych dokumentów) potwierdzenie obecności na katechezach. Wówczas chrzest może być udzielony w najbliższym, wyznaczonym terminie. Druga: dopiero po urodzeniu dziecka rodzice i chrzestni biorą udział w katechezach. Po ich ukończeniu proszą o chrzest dziecka, przynosząc (prócz innych dokumentów) potwierdzenie obecności na katechezach.

Nie można prosić o chrzest dziecka w terminie uniemożliwiającym udział w czterech katechezach!

Co ma zrobić osoba, która chce wziąć udział w katechezach chrzcielnych w naszej parafii? Przyjść do kościoła, na godz. 19.00, od pierwszej do czwartej niedzieli miesiąca. Otrzyma wspomnianą książeczkę, w której potwierdzany będzie jej udział w katechezach.

Tematy katechez:

I Niedziela: „Po co człowiekowi chrzest?”
II Niedziela: „Jak przeżywać własną historię zbawienia?”
III Niedziela: „Czy chcesz swoje życie złączyć z Jezusem Chrystusem?”
IV Niedziela: „Czy wiesz, że liturgia chrztu może być programem twojego życia?”

Przy zapisywaniu dziecka do chrztu świętego potrzebne są dokumenty:

– Jeśli rodzice nie są naszymi parafianami (nie MIESZKAJĄ na terenie naszej parafii) potrzebna będzie zgoda na chrzest poza parafią
– Akt urodzenia dziecka
– Rodzice i rodzice chrzestni muszą przedstawić zaświadczenie o ukończeniu katechez przedchrzcielnych.
– Rodzice chrzestni dodatkowo, jeśli nie są z naszej parafii potrzebują pozwolenie na bycie ojcem lub matką chrzestną
– Rodzice i rodzice chrzestni przynoszą również zaświadczenie o odbytej spowiedzi.
Zapisu na chrzest najlepiej dokonać dwa miesiące przed planową datą chrztu.
Drugie spotkanie odbywa się dzień przed wyznaczoną datą o godz. 19.00 w auli domu parafialnego.

 

Terminy chrztów w 2024 roku:

21 stycznia

18 luty

17 marzec

1 kwiecień (2 dzień Wielkanocy) – podpisanie dokumentów i katecheza bezpośrednia przed chrztem – 27.03 o 18.45 w kościele

21 kwiecień

5 maj

16 czerwiec (12.00)

7 lipiec

21 lipiec

4 sierpień

18 sierpień

1 wrzesień

15 wrzesień

20 październik

17 listopad

26 grudzień