Sakrament Chrztu św.

Zgodnie z dekretem ks. biskupa – rodzice i rodzice chrzestni (jeśli są z naszej diecezji) zobowiązani są do udziału w czterech katechezach chrzcielnych, przed chrztem dziecka.

Katechezy odbywają się w naszym kościele o godz. 19.00, w cztery kolejne niedziele miesiąca (od pierwszej do czwartej). Każdej niedzieli omawiany jest kolejny temat. Uczestnicy otrzymują specjalne książeczki: „Wierzysz, przyjmij chrzest”, by w domach zgłębiać treści katechez.

W książeczkach jest także tabela z tematami katechez i miejscem na potwierdzenie, przez prowadzącego kapłana, udziału danej osoby w katechezach.

Rodzice zobowiązani są odpowiednio wcześniej wybrać chrzestnych, by mieli czas na udział w katechezach (bądź u nas, bądź w swoich parafiach, jeśli trudno im dojeżdżać).

Są dwie możliwości. Pierwsza: jeszcze przed urodzeniem dziecka, rodzice i chrzestni biorą udział w czterech kolejnych katechezach. Po urodzeniu dziecka przychodzą do kancelarii i prosząc o chrzest dziecka przynoszą (prócz innych dokumentów) potwierdzenie obecności na katechezach. Wówczas chrzest może być udzielony w najbliższym, wyznaczonym terminie. Druga: dopiero po urodzeniu dziecka rodzice i chrzestni biorą udział w katechezach. Po ich ukończeniu proszą o chrzest dziecka, przynosząc (prócz innych dokumentów) potwierdzenie obecności na katechezach.

Nie można prosić o chrzest dziecka w terminie uniemożliwiającym udział w czterech katechezach!

Co ma zrobić osoba, która chce wziąć udział w katechezach chrzcielnych w naszej parafii? Przyjść do kościoła, na godz. 19.00, od pierwszej do czwartej niedzieli miesiąca. Otrzyma wspomnianą książeczkę, w której potwierdzany będzie jej udział w katechezach.

Tematy katechez:

I Niedziela: „Po co człowiekowi chrzest?”
II Niedziela: „Jak przeżywać własną historię zbawienia?”
III Niedziela: „Czy chcesz swoje życie złączyć z Jezusem Chrystusem?”
IV Niedziela: „Czy wiesz, że liturgia chrztu może być programem twojego życia?”

Przy zapisywaniu dziecka do chrztu świętego potrzebne są dokumenty:

– Jeśli rodzice nie są naszymi parafianami (nie MIESZKAJĄ na terenie naszej parafii) potrzebna będzie zgoda na chrzest poza parafią
– Akt urodzenia dziecka
– Rodzice i rodzice chrzestni muszą przedstawić zaświadczenie o ukończeniu katechez przedchrzcielnych.
– Rodzice chrzestni dodatkowo, jeśli nie są z naszej parafii potrzebują pozwolenie na bycie ojcem lub matką chrzestną
– Rodzice i rodzice chrzestni przynoszą również zaświadczenie o odbytej spowiedzi.
Zapisu na chrzest najlepiej dokonać dwa miesiące przed planową datą chrztu.
Drugie spotkanie odbywa się dzień przed wyznaczoną datą o godz. 19.00 w auli domu parafialnego.

 

Terminy chrztów w 2023 roku:

15. stycznia – 13.15
19. lutego – 13.15
19. marca – 13.15
16. kwietnia – 13.15
7. maja – 13.15
21. maja – 13.15
11. czerwca – 12.00
2. lipca – 13.15
16. lipca – 13.15
6. sierpnia – 13.15
20. sierpnia – 13.15
3. września – 13.15
17. wrzesień – 13.15
15. października – 13.15
19. listopada – 13.15
26. grudnia – 13.15 – podpisanie dokumentów i katecheza bezpośrednia przed chrztem – 23.12 o 19.00 w Kościele