Prowadzący: Elżbieta
Konsultacje dla dzieci przejawiających trudności edukacyjne i/lub sprawiających problemy wychowawcze i ich rodziców
Po uzgodnieniu.

Prowadzący: s. Michalina
Doradca pedagogiczny w zakresie problematyki rodzin z małymi dziećmi, wsparcie rodziców i dziecka z problemami wychowawczymi i edukacyjnymi, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Po uzgodnieniu.