Prowadzący: Elżbieta
Konsultacje dla dzieci przejawiających trudności edukacyjne i/lub sprawiających problemy wychowawcze i ich rodziców
Po uzgodnieniu.