Zapisy oraz dodatkowe informacje o działalności Domu św. Eugeniusza można uzyskać pod numerem telefonu 576 448 446 dom.eugeniusza.siedlce@gmail.com