Oblacki Krąg Biblijny – opiekun o. Cezary Klocek OMI
Uczestnicy kręgu spotykają się każdy czwartek po Mszy świętej wieczornej.
Pierwsze spotkanie w miesiącu jest wykładem dot. medytacji lub liturgii
Kolejne spotkania są rozważaniem słowa Bożego na kolejną niedzielę.
Plan spotkania:

(zapalenie świecy)

K: Światło Chrystusa.
W: Bogu niech będą dzięki.
Wstęp
K: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen.
K: Przyjdź Duchu Święty. Napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
W: I odnowisz oblicze ziemi.
K: Módlmy się: Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. W: Amen.

W: O Maryjo, Niepokalana Dziewico, Ty jesteś najdoskonalszą czcicielką Ojca Niebieskiego, nieporównaną Matką Syna Bożego i Oblubienicą Ducha Świętego. Rozbudzaj i w moim sercu te Święte uczucia, które Ciebie ożywiały, gdy rozważałaś w sercu swoim objawione Ci tajemnice. Dopomóż mi, abym w łączności z wszystkimi świętymi, którzy adorują Trójcę Przenajświętszą, głęboko przeżył rozważane prawdy o Twoim Synu, a moim Zbawicielu.

Ewangelia i medytacja – 25 minut

Zakończenie

Pod Twoją obronę…
O, Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach Twoich: duchem świętości swojej, pełnią swej mocy, cnót swoich prawdą, doskonałością dróg swoich. Nad wszelką mocą przeciwną zapanuj Duchem Twoim ku chwale Ojca. Amen.

Anioł Pański

K: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W: I poczęła z Ducha Świętego. K: Zdrowaś Maryjo…
K: Oto Ja Służebnica Pańska.
W: Niech mi się stanie według słowa Twego. K: Zdrowaś Maryjo…
K: A Słowo Ciałem się stało.
W: I mieszkało między nami. K: Zdrowaś Maryjo…

K: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

K: Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

K: Chwała Ojcu … (3x)
K: W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.