Posłaniec św. Teresy

Czasopismo parafialne

Początki działalności

W Adwencie 1998 r. w naszej Parafii, dzięki inicjatywie o. Mariusza Legieżyńskiego OMI, przy współudziale o. Leonarda Głowackiego OMI i ogromnym poparciu śp. Proboszcza o. Piotra Sadownika OMI, ukazał się pierwszy numer „Posłańca Świętej Teresy”. Na okładce pisma widniał list o. Proboszcza, w którym duszpasterz przedstawił gazetkę i prosił, aby parafianie przyjęli życzliwie tego „posłańca”. Czytelnicy spełnili prośbę swojego Proboszcza. Przez okres ponad dwudziestu lat „Posłaniec” zmieniał swoją szatę graficzną, zmieniał się zespół redakcyjny i opiekunowie. Najdłużej pracował przy gazetce o. Mariusz Legieżyński OMI. Z chwilą jego odejścia do Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze opiekę przejął o. Adam Jaworski OMI, później o. Jarosław Kędzia OMI, o. Krzysztof Wolnik OMI, o. Krzysztof Machelski OMI i o. Błażej Mielcarek OMI.

Dziękując Panu Bogu za ten czas, w którym możemy wspólnie redagować gazetkę, za wszelkie łaski, którymi nas obdarza, abyśmy mogli służyć innym.

Redakcję tworzą…

W jej skład wchodzą ludzie w różnym wieku, z różnymi zainteresowaniami, z różnym wykształceniem, które u większości z nas nie wskazuje na to, że posiadamy umiejętności w pisaniu artykułów. Tworzymy gazetkę dla parafii, chcemy dzielić się tym, co nas cieszy, co sprawia, że jesteśmy radośni, a czasami tym, co nas po prostu denerwuje. Jesteśmy zwyczajnymi ludźmi, którzy czekają na pomoc ze strony parafian i na nowych współtwórców „Posłańca”.