Projekt ‘’Misja Szkoła” prowadzony przez Oblatów w krajach misyjnych (Madagaskar, Indie, Bangladesz, Nepal) jest stworzony właśnie dla tego, żeby wesprzeć dzieci na drodze dorastania.

Roczne utrzymanie dziecka w szkole wynosi 140 euro. Wpłata ta zapewnia naukę, podstawowe przybory szkolne, posiłek, mundurek.

Obecnie są 20 dzieci z Bangladeszu, które nadal czekają na swoich adopcyjnych opiekunów. Zachęcamy zatem do objęcia ich swoją opieką. Dzieci są wdzięczne swoim opiekunom i w podziękowaniu modlą się za nich. Dwa razy rocznie wysyłają także listy, jest to wzruszające!

Udziału w projekcie mogą podjąć się tak rodziny jak i osoby prywatne oraz instytucje, np. klasy szkolne, drużyny harcerskie, koła parafialne. Wszystkich informacji udzielimy w domu św. Eugeniusza w godzinach otwarcia.

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat dla jednej osoby”.