To projekt pomocy duchowej i materialnej konkretnemu dziecku żyjącemu w kraju misyjnym.
Roczne utrzymanie dziecka w szkołach prowadzonych przez Oblatów (Madagaskar, Indie, Bangladesz, Nepal) wynosi 140 euro. Wpłata ta zapewnia podstawowe przybory szkolne, możliwość nauki, posiłek, mundurek.
„Rodzice adopcyjni” śledzą postępy dziecka w ciągu roku. Również „rodziny adopcyjne” mogą za pośrednictwem „Misyjnych Dróg” wysyłać swoje listy do adoptowanego dziecka.
Udziału w projekcie mogą podjąć się tak rodziny jak i osoby prywatne oraz instytucje, np. klasy szkolne, drużyny harcerskie, koła parafialne.