DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

 

 

Duchowa Adopcja jest to modlitewna opieka dziecka poczętego zagrożonego aborcją. Polega na modlitwie zanoszonej do Pana Boga każdego dnia przez 9 miesięcy, a więc przez czas życia płodowego dziecka pod sercem matki. Modlitwą obejmujemy dziecko dla nas nieznane, tylko Panu Bogu wiadome. Modlimy się nie tylko za dziecko, ale też za jego rodziców, o miłość i odpowiedzialność dla nich. Modlimy się zwłaszcza za mamę, by podjęła dobrą decyzję, by miała wsparcie swojej rodziny, środowiska, żeby nie była nakłaniana do aborcji. 

Duchowa Adopcja polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej dowolnie wybranej (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dodatkowe postanowienia, na przykład:  Msza św., częsta spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, czy też dodatkowe modlitwy.  W naszej parafii 25 dnia każdego miesiąca podczas Mszy św. modlimy się w intencji obrony życia nienarodzonego.

Głównie chodzi o to, by przez 9 miesięcy przytulić do swego serca to dziecko i jego rodziców, by Pan Bóg im pobłogosławił, by znaleźli się jacyś ludzie, którzy realnie pomogą tej matce, tym rodzicom przyjąć i wychować swoje dziecko. Wierząc, że żadna modlitwa nie wraca nie wysłuchana, modlimy się, by Pan Bóg tak zadziałał, by znalazły się osoby, które będą w stanie pomóc zwłaszcza matce, które odwiodą ją od aborcji, żeby nie chciała usunąć swego dziecka, żeby nie była bezradna i opuszczona. Takiej pomocy potrzebują matki, które są odrzucone przez rodzinę i swoje środowisko lub uciekają przed przemocą, które z różnych powodów, nie osądzając, są w bardzo trudnej sytuacji.

Uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji odbywa się najczęściej

25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i obowiązuje do 25 grudnia

 

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji 

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ………………..) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ……………….. w Święto / Uroczystość ……………….. biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Postanawiam: – odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego – codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca – przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia: ………………..

   

Modlitwa codzienna 

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

Świadectwo

Pani Anna zawsze chciała mieć własne dzieci, niestety nie było jej dane. W swoim sercu nosiła nawet imię dla jednego z nich – Weronika. Pewnego razu jej znajoma powiedziała, że zna kobietę o aborcyjnych zamiarach, lecz nie ujawniła personaliów. Pani Annie nie pozostało nic innego, jak tylko modlić się w tej intencji. Rozpoczęła więc Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Po blisko dziewięciu miesiącach znajoma oznajmiła, że ta, która chciała dokonać aborcji, właśnie urodziła dzieciątko. Tym razem bez oporów powiedziała, o kogo chodzi. Pani Anna postanowiła wybrać się do kobiety, którą otoczyła modlitwą. Przyniosła dla dzieciątka małą wyprawkę, nie mówiąc nic przy tym o swojej wiedzy na temat początków ciąży. Kobieta przywitała ją trochę zaskoczona tym, że ktoś, kogo zna tylko z widzenia, przynosi dziecku prezent, ale przyjęła i zaproponowała pani Annie herbatę. W łóżeczku leżał niemowlak, a obok stał starszy braciszek, który powiedział do pani Anny: „Ładną mam siostrzyczkę! Weronika ma na imię Za ks. Tomaszem Kancelarczykiem z Fundacji Małych Stópek

 

 Szczegółowe informacje o Duchowej Adopcji Życia Poczętego można znaleźć na stronie   www.duchowa-adopcja.pl/