Prowadzący: Anna

Dzieci na zajęciach Treningu umiejętności społecznych uczą się
– jak budować relacje z rówieśnikami
– jak odczytywać i nazywać emocje
– jak dobrze współpracować w grupie
poprzez zabawy, gry, słuchanie bajek terapeutycznych.
Zajęcia są dla dzieci od 4 lat, w małych grupach.