Ogłoszenia dla ministrantów

 

—————–AKTUALIZACJA——————

Egzamin na awans według niżej podanych wymogów odbędzie się w terminach 12 listopada od godziny 10:00 w kościele lub 15 listopada od godziny 18:45 w kościele.

Egzamin będzie wyglądał następująco:

 • wejściówka na egzamin „wspólna wyraźna modlitwa ministranta przed i po Mszy Św. oraz odśpiewanie hymnu ministranta
 • Test wiedzy w zakrystii z nazewnictwa
 • Test praktyczny w kościele.

—————————————————-

Wymagania do Awansu

Na kandydata:

 1. Być aspirantem przynajmniej od 1 października.
 2. Umieć rozłożyć kielich, podać ampułki.
 3. Znać pojęcia: kielich, ampułki, korporał, patena, puryfikaterz, ręczniczek.
 4. Znać modlitwę przed i po Mszy Św.
 5. Znać Hymn ministranta.

Na ministranta:

 1. Być po I Komunii Świętej.
 2. Umieć rozłożyć kielich, podać ampułki, zadzwonić na mszy. Trzymać prawidłowo patenę. Umieć nieść krzyż i akolitki.
 3. Znać pojęcia: kielich, ampułki, korporał, patena, puryfikaterz, ręczniczek, sygnaturka, monstrancja, Mszał, Lekcjonarz, trybularz, prezbiterium. Znać rok liturgiczny (kolory).
 4. Znać modlitwę przed i po Mszy Św.
 5. Znać Hymn ministranta.

Na lektora

 1. Minimum 8 klasa.
 2. Umieć rozłożyć kielich, podać ampułki, zadzwonić na mszy – wiedzieć, kiedy się dzwoni na I modlitwie Eucharystycznej. Trzymać prawidłowo patenę. Potrafić posługiwać się trybularzem i łódką.
 3. Znać pojęcia: kielich, ampułki, korporał, patena, puryfikaterz, ręczniczek, sygnaturka, monstrancja, Mszał, Lekcjonarz, trybularz. Znać rok liturgiczny (kolory). Znać rozkład Mszału i lekcjonarza.
 4. Chcieć czytać w kościele.
 5. Znać rozkład zakrystii.
 6. Znać modlitwę przed i po Mszy Św.
 7. Znać Hymn ministranta.
 8. Osobista rozmowa z ojcem Bartoszem.

 

Aspiranci – którzy awansują na kandydatów muszą zakupić komżę.

Kandydaci, którzy awansują muszą zakupić albę i białe cingulum (sznurek)

Alby i komże można zakupić w sklepie z religijnymi rzeczami, przy kościele garnizonowym lub w księgarni diecezjalnej w Siedlach.

 

Osoby, które chcą awansować proszę o osobiste podejście do ojca opiekuna.

Egzaminy zostaną przeprowadzone (termin do wyboru) : 12 listopada od godziny 10:00, 15 listopada od godziny 18:45.

Egzamin będzie składał się z części teoretycznej w zakrystii oraz praktycznej w kościele.

Przyjęcie nowych kandydatów, ministrantów i lektorów odbędzie się 19 listopada na Mszy Św. o godz. 18:00. Potem wszyscy są zaproszeni na pogodne spotkanie.

 

o. Bartosz Koślik OMI