KSM 1%

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

21.02.2021 r.

700 1. Za ++ rodziców Adelę i Stanisława; ++ dziadków oraz + brata Romana i Jana.

2. Za + o. Walentego Miklaszewskiego (Msza św. gregoriańska)

———————————

2. Za + Jadwigę Rytel – Urii (Msza św. gregoriańska poza parafią – O).

3. Za + o. Walentego Miklaszewskiego (Msza św. gregoriańska poza parafią – L).

4. Za + Mariannę Rypina (Msza św. gregoriańska poza parafią – L).

800 1. Za ++ Mariannę i Eugeniusza Semeniuk; ++ Amelię i Mariana Kotuniak.
900 1.  Dziękczynno – błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Bartosza Siemiona z okazji 18 r. urodzin.

2. W int. Krzysia z okazji 2 r. urodzin o Boże błogosławieństwo dla niego i jego rodziców.

1030 1. Int. dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla dzieci, ich rodzin i personelu przedszkola Ochronki Sióstr Służebniczek.

2. Za ++ z rodziny Zaboronków; ++ Krystynę, Karola, Halinę, Andrzeja, Mirosława, Józefa i Mariana.

———————————

3. W int. Eweliny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o potrzebne zdrowie. (Msza św. poza parafią – O ).

4. Za + Jadwigę Adamiak (Msza św. gregoriańska poza parafią – O).

1200 1. Za ++ Janinę, Józefa, Zygmunta, Zofię; ++ z rodziny Romaniuków, Wasiluków, Walasów i Wyrębków.

———————————

2. O nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej, św. Józefa oraz

św. Teresy (Msza św. poza parafią – UA ).

3. Za dusze w czyśćcu cierpiące (Msza św. poza parafią – UA ).

1315 1. W int. dzieci przyjmujących Chrzest oraz ich rodzin.
1600 1. Z podziękowaniem za życie Helenki i Julka z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia.
1800 1. W intencji parafian i gości korzystających z posługi duszpasterskiej w naszej parafii oraz o pokój w naszej Ojczyźnie.
ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

PONIEDZIAŁEK 22.02.2021 r.

700 1. Dziękczynno – błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Darii z okazji urodzin.

2. Dziękczynno – błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla Kalinki z okazji 2 r. urodzin oraz o potrzebne łaski dla rodziców.

3. Za + Żanetę Poniesińską w 4 r. śmierci.

4. Za + o. Walentego Miklaszewskiego (Msza św. gregoriańska).

———————————

5. Za + Jadwigę Rytel – Urii (Msza św. gregoriańska poza parafią – O).

6. Za + Mariannę Rypina (Msza św. gregoriańska poza parafią – L).

1800 1. W intencji rodziny Julii Jadczuk o umocnienie w trudnym czasie – int. od kolegów i koleżanek z wydziału gospodarki komunalnej w Siedlcach.

2. Za + Adama Michalaka – int. od Małgorzaty.

3. Za + Cezarego Misztelę oraz ++ Janinę i Tadeusza Misztelów.

4. Za + Halinę Bazak – int od pracowników Real z działu magazynów.

———————————          àverte

5. W int. Eweliny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o potrzebne zdrowie. (Msza św. poza parafią – O ).

6. O nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej, św. Józefa oraz

św. Teresy (Msza św. poza parafią – UA ).

7. Za dusze w czyśćcu cierpiące (Msza św. poza parafią – UA ).

8. Za + Hannę Ługowską (Msza św. gregoriańska poza parafią – B ).

9. Za + o. Walentego Miklaszewskiego (Msza św. gregoriańska poza parafią – L).

10. Za + Jadwigę Adamiak (Msza św. gregoriańska poza parafią – O).

WTOREK 23.02.2021 r.
700 1. O dar zdrowia dla Nataszy i umocnienie dla całej rodziny.

2. Za ++ rodziców Reginę i Franciszka oraz syna Jacka; ++ z rodziny Dołęgów i Kopańskich.

3. Za + o. Walentego Miklaszewskiego (Msza św. gregoriańska)

———————————

4. Za + Jadwigę Rytel – Urii (Msza św. gregoriańska poza parafią – O).

5. Za + Mariannę Rypina (Msza św. gregoriańska poza parafią – L).

1800 1. Dziękczynno – błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny z okazji urodzin oraz dla Mirosława z okazji imienin.

2. Dziękczynno – błagalna w int. Anny z okazji urodzin o zdrowie, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla  niej oraz dla całej rodziny

3. Za ++ Zofię i Zdzisława Składanowskich w rocznicę śmierci.

4. Za ++ rodziców Wiktorię, Zygmunta. Henryka, Janinę i dziadków z obojga stron.

5. Za ++ teściów Zofię i Stanisława Leoniak.

———————————

6. W int. Eweliny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o potrzebne zdrowie. (Msza św. poza parafią – O ).

7. O nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej, św. Józefa oraz

św. Teresy (Msza św. poza parafią – UA ).

8. Za dusze w czyśćcu cierpiące (Msza św. poza parafią – UA ).

9. Za + Hannę Ługowską (Msza św. gregoriańska poza parafią – B ).

10. Za + o. Walentego Miklaszewskiego (Msza św. gregoriańska poza parafią – L).

11. Za + Jadwigę Adamiak (Msza św. gregoriańska poza parafią – O).

ŚRODA 24.02.2021 r.
700 1. Za + Mieczysława Krasnodębskiego w rocznicę śmierci oraz + Zygmunta Pieńkowskiego.

2. Za + Annę w 25 r. śmierci i ++ z rodziny Śmieciuchów.

3. Za + Bronisławę w 27 r. śmierci oraz ++ z rodziny Michowieckich i Krasuskich.

4. Za + o. Walentego Miklaszewskiego (Msza św. gregoriańska)

———————————

5. Za + Jadwigę Rytel – Urii (Msza św. gregoriańska poza parafią – O).

6. Za + Mariannę Rypina (Msza św. gregoriańska poza parafią – L).

1800 1. Za ++ rodziców Czesława i Mariannę oraz + brata Jana.

2. Za + Józefa Wójcika w 25 r. śmierci; ++ Władysławę, Kazimierza, Stanisława i Teresę.

3. Za ++ rodziców Halinę i Józefa Śledź; ++ braci Henryka i Stanisława; ++ z rodziny Śledź i Nakoniecznych.

4. Za + Hieronima Krasuskiego w 9 r. śmierci oraz ++ dziadków z rodziny Krasuskich i Izdebskich.

———————————

5. W int. Eweliny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o potrzebne zdrowie. (Msza św. poza parafią – O ).

6. O nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej, św. Józefa oraz

św. Teresy (Msza św. poza parafią – UA ).

7. Za dusze w czyśćcu cierpiące (Msza św. poza parafią – UA ).

8. Za + Hannę Ługowską (Msza św. gregoriańska poza parafią – B ).

9. Za + o. Walentego Miklaszewskiego (Msza św. gregoriańska poza parafią – L).

10. Za + Jadwigę Adamiak (Msza św. gregoriańska poza parafią – O).

CZWARTEK 25.02.2021 r.
700 1. Za + syna Łukasza Michalaka w 4 r. śmierci.

2. Za + Bolesława Chodkowskiego.

3. Za + o. Walentego Miklaszewskiego (Msza św. gregoriańska).

———————————

4. Za + Jadwigę Rytel – Urii (Msza św. gregoriańska poza parafią – O).

5. Za + Mariannę Rypina (Msza św. gregoriańska poza parafią – L).

1800 1. W intencji dzieci poczętych a nienarodzonych o odpowiedzialność rodziców, aby przyjeli i wychowali z miłością swoje dzieci.

2. W intencji ojca Cezarego Klocka w dniu imienin o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Niepokalanej oraz wstawiennictwo świętego patrona oraz świętej Cecylii.

3. W intencji rodziny, wychowawców, koleżanek i kolegów Julii Jadczuk.

4. Za + Eugeniusza Ogrodniczuka w 8 r. śmierci oraz ++ z rodziny Ogrodniczuków i Chodowców.

———————————

5. W int. Eweliny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o potrzebne zdrowie. (Msza św. poza parafią – O ).

6. O nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej, św. Józefa oraz

św. Teresy (Msza św. poza parafią – UA ).

7. Za dusze w czyśćcu cierpiące (Msza św. poza parafią – UA ).

8. Za + Hannę Ługowską (Msza św. gregoriańska poza parafią – B ).

9. Za + o. Walentego Miklaszewskiego (Msza św. gregoriańska poza parafią – L).

10. Za + Jadwigę Adamiak (Msza św. gregoriańska poza parafią – O).

PIĄTEK 26.02.2021 r.
700 1. W intencji rodziny i przyjaciół Julii Jadczuk o umocnienie w trudnym czasie.

2. Za + Tadeusza Skowrona – int. od Jadwigi i Eugeniusza Kuś.

3. Za + o. Walentego Miklaszewskiego (Msza św. gregoriańska)

———————————

4. Za + Jadwigę Rytel – Urii (Msza św. gregoriańska poza parafią – O).

5. Za + Mariannę Rypina (Msza św. gregoriańska poza parafią – L).

1800 1. Dziękczynno – błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki z okazji urodzin.

2. Za + mamę Helenę w 10 r. śmierci oraz tatę Jana.

3. Za + Włodzimierza Kwiatkowskiego w 7 miesiąc po śmierci.

4. Za ++ Mariannę, Jadwigę i Jana; ++ Katarzynę i Marka.

———————————

5. W int. Eweliny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o potrzebne zdrowie. (Msza św. poza parafią – O ).

6. O nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej, św. Józefa oraz

św. Teresy (Msza św. poza parafią – UA ).

7. Za dusze w czyśćcu cierpiące (Msza św. poza parafią – UA ).

8. Za + Hannę Ługowską (Msza św. gregoriańska poza parafią – B ).

9. Za + o. Walentego Miklaszewskiego (Msza św. gregoriańska poza parafią – L).

10. Za + Jadwigę Adamiak (Msza św. gregoriańska poza parafią – O).

SOBOTA 27.02.2021 r.
700 1. Za + Stanisława Przedleckiego oraz ++ rodziców.

2. Za + brata Tomasza w 8 r. śmierci; + Antoninę.

3. Za + Marię Paczuską w 1 r. śmierci oraz + Mariana Paczuskiego.

4. Za + o. Walentego Miklaszewskiego (Msza św. gregoriańska)

———————————

5. Za + Jadwigę Rytel – Urii (Msza św. gregoriańska poza parafią – O).

6. Za + Mariannę Rypina (Msza św. gregoriańska poza parafią – L).

 

1800 1. Za ++ Józefę i Lucjana Terlikowskich; ++ z rodziny

2. Za ++ Annę i Tadeusza Zdanowskich w koeljną rocznicę śmierci oraz + Stanisława Chromińskiego.

3. Za + Czesława oraz ++ rodziców i dziadków z obojga stron.

4. Za + Annę Michałowską w 5 r. śmierci.

———————————

5. W int. Eweliny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o potrzebne zdrowie. (Msza św. poza parafią – O ).

6. O nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej, św. Józefa oraz

św. Teresy (Msza św. poza parafią – UA ).

7. Za dusze w czyśćcu cierpiące (Msza św. poza parafią – UA ).

8. Za + Hannę Ługowską (Msza św. gregoriańska poza parafią – B ).

9. Za + o. Walentego Miklaszewskiego (Msza św. gregoriańska poza parafią – L).

10. Za + Jadwigę Adamiak (Msza św. gregoriańska poza parafią – O).

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

28.02.2021 r.

700 1. Za + Jana i Marię Puzio oraz ++ z rodzin Wysokińskich i Puziów.

2. Za + o. Walentego Miklaszewskiego (Msza św. gregoriańska)

———————————

3. Za + Jadwigę Rytel – Urii (Msza św. gregoriańska poza parafią – O).

4. Za + o. Walentego Miklaszewskiego (Msza św. gregoriańska poza parafią – L).

5. Za + Mariannę Rypina (Msza św. gregoriańska poza parafią – L).

800 1. Za + Wiesławę Marciniuk.

———————————

2. Za + Hannę Ługowską (Msza św. gregoriańska poza parafią – B ).

900 1.  Za + Mariusza Królikowskiego w 10 r. śmierci.
1030 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Heleny Adamskiej w 1 r. urodzin

2. Dziękczynno – błagalna o zdrowie, Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Zosi z okazji 11 r. urodzin.

———————————

3. W int. Eweliny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o potrzebne zdrowie. (Msza św. poza parafią – O ).

4. Za + Jadwigę Adamiak (Msza św. gregoriańska poza parafią – O).

1200 1.  W intencji małżeństw przeżywających swoje rocznice ślubu.

·       41 rocznica ślubu Teresy i Andrzeja Żaczków.

·       39 rocznica ślubu Zofii i Mariusza Żaczków.

·       35 rocznica ślubu Anny i Bogdana Karpińskich.

·       14 rocznica ślubu Radosława i Moniki Myszkowskich.

2. W intencji Róż Różańcowych.

———————————

3. O nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej, św. Józefa oraz

św. Teresy (Msza św. poza parafią – UA ).

4. Za dusze w czyśćcu cierpiące (Msza św. poza parafią – UA ).

1315 1. W intencji dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej oraz ich rodzin.
1600 1. Za + Jana Abramowicza i ++ z rodziny Abramowiczów.
1800 1. W intencji parafian i gości korzystających z posługi duszpasterskiej w naszej parafii oraz o pokój w naszej Ojczyźnie.

2. Za + Mirosława Leszczyńskiego z okazji imieni.