Komunikat z dekretu Ks. Biskupa Kazimierza Gurdy odnośnie nowych granic parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

Wobec konieczności określenia dokładnych granic pomiędzy parafia pw. św. Józefa Robotnika w Wołyńcach a parafiami pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach, Nawrócenia św. Pawła w Skórcu i Najświętszego Serca Jezusowego w Wiśniewie, w celu uniknięcia w przyszłości wątpliwości co do przynależności wiernych do danej parafii, niniejszym – po wysłuchaniu opinii zainteresowanych proboszczów i członków Rady Kapłańskiej, niniejszym dekretem – na mocy kan. 515 2 KPK, postanawiam, że:

1) granica pomiędzy parafią Wołyńce a parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

w Siedlcach będzie przebiegała w następujący sposób: począwszy od zbiegu ulic Siedleckiej, Spokojnej i Akacjowej w Żelkowie Kolonii w kierunku wschodnim osią ulicy Akacjowej, dalej drogą gminną (dz. nr. ew. 596), a następnie w linii prostej do rzeki Muchawki. Zamieszkujący po lewej stronie ulicy Akacjowej będą należeć – jak to było dotychczas – do parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, natomiast wierni zamieszkujący po prawej stronie ul. Akacjowej z przyległymi do niej bocznymi ulicami: Malinową, Sosnową i Wiśniową – do parafii Wołyńce. Dalej granica będzie biegła w kierunku północnym wzdłuż rzeki Muchawki, aby na wysokości zbiegu ul. Dzieci Zamojszczyzny i Borowikowej w Siedlcach, w linii prostej (wzdłuż granicy obrębu administracyjnego nr 109) połączyć się z ul. Dzieci Zamojszczyzny. Następnie idąc osią ul. Borowikowej i ul. Borówkowej w linii prostej do granic administracyjnych Grabianowa, czyli do granicy z parafią Ducha Świętego w Siedlcach.

Według kan. 518 Kodeksu Prawa Kanonicznego – po wejściu w życie niniejszego dekretu – o przynależności do danej wspólnoty parafialnej będzie decydował fakt zamieszkania w granicach terytorium danej parafii, według nowo określonego porządku. Dekret wchodzi w życie dnia 25 marca 2021 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

 

W związku z wydanym w dniu dzisiejszym dekretem określającym granice pomiędzy parafią Wołyńce a parafią pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach informuję, że wyrażam zgodę, aby w tym roku: dzieci mające przystąpić do Pierwszej Komunii św. oraz młodzież mająca przyjąć sakrament bierzmowania, których przygotowanie do tych sakramentów odbywa się już w parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach, mogły przystąpić do tych sakramentów w tej parafii, pomimo ich przynależności terytorialnej do parafii w Wołyńcach.