XII NIEDZIELA ZWYKŁA

20.06.2021 r.

700 1. Dziękczynno – błagalna o dar zdrowia, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Darii i Krzysztofa z okazji 1 r. ślubu

————————————————

W intencji przebłagalnej Panu Bogu wiadomej (Msza św. poza parafią)

Za +  Jana Byszuka (Msza św. gregoriańska poza parafią).

800 1. Dziękczynno – błagalna o dar zdrowia, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Mikołaja z okazji 10 r. urodzin.
900 1. Dziękczynno – błagalna o dar zdrowia, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla Dominika w 12 r. urodzin i Czarka w 10 r. urodzin.

2. Za ++ Stanisława i Mariannę Bartniczuk; ++ Henryka i Feliksę Polichwiruk; + Joannę Bielak.

————————————————

Za + Bronisławę Kępkowicz (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Czesławę Kowalczyk (Msza św. gregoriańska poza parafią).

1030 1. Za ++ Stanisławę i Mariannę Leńskich; ++ rodziców z obojga stron.

————————————————

Za + Krystynę Wierzbicką (Msza św. gregoriańska poza parafią).

1200 1. Za + brata Mieczysława w dniu urodzin; ++ z rodziny Szyszów i Kamińskich.
1315 1. W intencji dzieci przyjmujących Chrzest Święty oraz ich rodziców i chrzestnych.
1600 1. Za + Jana Pietruczuka w 6 r. śmierci; ++ rodziców i dziadków z obojga stron.

————————————————

Za + Justynę Jaszczuk (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Janinę Poniatowską (Msza św. gregoriańska poza parafią).

1800 1.  Dziękczynno – błagalna o dar zdrowia, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Kacpra z okazji 18 r. urodzin.
WSPOMNIENIE ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, ZAKONNIKA

PONIEDZIAŁEK 21.06.2021 r.

700 1. Za + bratową Mariannę w 2 r .śmierci.

2. Za + Ryszarda w rocznicę śmierci; + Amelię, + z rodziny Giżyńskich, Kobylańskich i Michalaków; + Zenona.

3. Za + Waldemara w 1 r. śmierci.

————————————————

Za + Justynę Jaszczuk (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Jana Byszuka (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Janinę Poniatowską (Msza św. gregoriańska poza parafią).

1800 1. Za ++ Mariana, Wandę, Józefa, Michalinę, Jan; ++ z rodziny Chmielowskich; + Mariana Troć; ++ z rodziny.

2. Za + Hannę Kulikowską w rocznice śmierci.

3. Za + Stanisława Koć w 15 r. śmierci; ++ rodziców z obojga stron; ++ Juliana, Juliannę, Antoniego i Władysławę.

4. Za ++ Józefa i Leokadię Gołęgowskich; ++ z rodziny Gołęgowskich i Szostków.

5. Za + Mieczysława Lewockiego w 6 r. śmierci; ++ rodziców z obojga stron.

————————————————

Za + Bronisławę Kępkowicz (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Czesławę Kowalczyk (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Krystynę Wierzbicką (Msza św. gregoriańska poza parafią).

 

WTOREK 22.06.2021 r.
700 1. Za ++ rodziców Stanisława i Zofię Jaworskich w 2 i 14 r. śmierci; ++ dziadków z obojga stron.

2. Za + Mariana w dniu imienin.

3. Za + Wandę Małgorzatę Matejek z okazji imienin.

4. Za + Jana.

————————————————

Za + Justynę Jaszczuk (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Jana Byszuka (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Janinę Poniatowską (Msza św. gregoriańska poza parafią).

1800 1. Za + męża Jerzego w 8 r. śmierci; ++ rodziców, dziadków i teściów z obojga stron.

2. Za + ks. Krzysztofa Czyrkę w 2 r. śmierci.

3. Za + Mariana Kurkosa w 10 r. śmierci; + Halinę Kurkos.

4. rez. p. Kot.

————————————————

Za + Bronisławę Kępkowicz (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Czesławę Kowalczyk (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Krystynę Wierzbicką (Msza św. gregoriańska poza parafią).

ŚRODA 23.06.2021 r.
700 1. Dziękczynno – błagalna o dar zdrowia, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Dariusza z okazji urodzin.

2. W intencji całej rodziny Julii Jadczuk z okazji jej urodzin.

3. Za + ojca Henryka Nikoniuka z okazji dnia ojca.

4. Za + Jana z okazji imienin; ++ rodziców: Sabinę i Stanisława.

————————————————

Za + Justynę Jaszczuk (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Jana Byszuka (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Janinę Poniatowską (Msza św. gregoriańska poza parafią).

1800 1. Za + Mariana i Stanisławę Cepków.

2. Za + Eugeniusza Duczek z okazji dnia ojca.

3. Za + Dariusza Bareję.

4. Za + Agnieszkę Myrcha w 1 r. śmierci.

5.  Za + Andrzeja Dmowskiego.

————————————————

Za + Bronisławę Kępkowicz (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Czesławę Kowalczyk (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Krystynę Wierzbicką (Msza św. gregoriańska poza parafią).

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

CZWARTEK 24.06.2021 r.

700 1. Za + Jana z okazji imienin; + ks. Krzysztofa.

2. Za ++ Janinę Poniatowską, Edwarda, Ryszarda oraz Walentynę; ++ z rodziny Perzów; + Danutę, Stanisława i Wiesława.

3. Za + męża Stanisława Rypinę w 11 r. śmierci.

4. Za ++ babcie Janinę Zielińską i Janinę Marciniuk.

————————————————

Za + Justynę Jaszczuk (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Jana Byszuka (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Janinę Poniatowską (Msza św. gregoriańska poza parafią).

1800 1.  Dziękczynno – błagalna o dar zdrowia, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Janiny z okazji imienin.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz za wszelkie dobro wnoszone w dom rodzinny dla Elżbiety z racji rocznicy małżeńskiej – int. od męża.

3. Za ++ Janinę, Jadwigę i Władysławę.

4. Za + Walerię i Piotra Jaszczuk – int. od córki z mężem.

———————————————— verte!

Za + Bronisławę Kępkowicz (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Czesławę Kowalczyk (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Krystynę Wierzbicką (Msza św. gregoriańska poza parafią).

PIĄTEK 25.06.2021 r.
700 1. Za ++ Zofię i Stanisława Wasilewskich.

2. Za + Zenona oraz ++ rodziców i rodzeństwo.

3. Za + brata Jana; ++ z rodziny Kowalskich, Uścinowiczów, Rynkowskich i Antoszewskich.

4. Za + Zenona Szeląg oraz + Janinę Szeląg.

————————————————

Za + Justynę Jaszczuk (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Jana Byszuka (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Janinę Poniatowską (Msza św. gregoriańska poza parafią).

1600 ślub: Martyna i Mateusz.
1700 ślub: Lidia i Łukasz.
1800 1. W intencji dzieci poczętych a nienarodzonych o odpowiedzialność rodziców, aby przyjęli i wychowali z miłością swoje dzieci.

2. Za + Henryka Jastrzębskiego w 16 r. śmierci oraz za ++ Zofię i Stanisława Jastrzębskich.

3. Za ++ Czesławę, Stanisława, Jana oraz ++ z rodziny Zakrzewskich i Niewęgłowskich.

4. W intencji Panu Bogu wiadomej.

————————————————

Za + Bronisławę Kępkowicz (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Czesławę Kowalczyk (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Krystynę Wierzbicką (Msza św. gregoriańska poza parafią).

SOBOTA 26.06.2021 r.
700 1. Za + Włodzimierza Kwiatkowskiego w 11 miesiącu po śmierci.

2. Za + Sławomira; + Zdzisława i Czesławę z okazji dnia ojca i matki.

3. Za + tatę Jana; ++ z rodziny Grębickich i Chacińskich.

4. Za ++ Halinę i Krzysztofa Sulej.

5. Za + Józefa Pikulińskiego w 25 r. śmierci.

————————————————

Za + Justynę Jaszczuk (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Jana Byszuka (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Janinę Poniatowską (Msza św. gregoriańska poza parafią).

1700 ślub: Anna i Damian.
1800 1. Dziękczynno – błagalna o dar zdrowia, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Anny i Antoniego z okazji 41 r. ślubu.

2. Dziękczynno – błagalna o dar zdrowia, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i św. Józefa dla Piotra z okazji imienin.

3. Za + Jakuba Postrzygacza w 12 r. śmierci ; ++ z rodziny Postrzygaczów i Pryszłów.

————————————————

Za + Bronisławę Kępkowicz (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Czesławę Kowalczyk (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Krystynę Wierzbicką (Msza św. gregoriańska poza parafią).

 

 

 

 

 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

27.06.2021 r.

700 1. O światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróżą dla Elżbiety z okazji urodzin.

————————————————

W intencji wynagradzającej Panu Bogu wiadomej (Msza św. poza parafią)

Za +  Jana Byszuka (Msza św. gregoriańska poza parafią).

800 1. Za + Pawła Borsuka w 11 r. śmierci.
900 1. Za + męża Ireneusza Radzikowskiego; ++ rodziców obojga stron; ++ z rodziny Stefaniuków i Radzikowskich; + Tadeusza Weredę.

2. rez. ???

————————————————

Za + Bronisławę Kępkowicz (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Czesławę Kowalczyk (Msza św. gregoriańska poza parafią).

1030 1. Dziękczynno – błagalna o dar zdrowia, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla córek Natalii w 10 r. urodzin, Asi w 7 r. urodzin oraz Helenki w 3 r. urodzin.

2. Int. dziękczynna za otrzymane łaski w minionym roku z prośbą o bezpieczne przeżycie wakacji dla dzieci z Ochronki Sióstr Służebniczek i ich rodzin.

————————————————

Dziękczynno – błagalna o dar zdrowia, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla ministrantów i opiekunów Pani Teresy i Tomasza w podziękowaniu za dar modlitwy i wsparcie materialne.

Za + Krystynę Wierzbicką (Msza św. gregoriańska poza parafią).

1200 1. Rocznice małżeństw:

·       50 rocznica ślubu Jadwigi i Mirosława Wyrębek.

·       44 rocznica ślubu Agaty i Ryszarda Wróblów.

·       35 rocznica ślubu Urszuli i Waldemara Mierzejewskich.

·       35 rocznica ślubu Małgorzaty i Mariana Ługowskich.

·       35 rocznica ślubu Barbary i Krzysztofa Nasaków.

·       30 rocznica ślubu Renaty i Krzysztofa Tarkowskich.

·       30 rocznica ślubu Marzeny i Janusza Adamaczyków

·       28 rocznica ślubu Beaty i Wojciecha Krzyzińskich.

·       25 rocznica ślubu Jolanty i Leszka Bąbol.

·       23 rocznica ślubu Małgorzaty i Piotra.

·       20 rocznica ślubu Renaty i Pawła.

·       13 rocznica ślubu Agnieszki i Jacka Mikonowiczów.

·       10 rocznica ślubu Iwony i Damiana Czeżyk.

·       8 rocznica ślubu Weroniki i Damiana.

·       6 rocznica ślubu Katarzyny i Piotra Tomczykowskich.

·       4 rocznica ślubu Natalii i Marcina Gabrysiaków.

·       4 rocznica ślubu Anny i Patryka Prokurat.

·       2 rocznica ślubu Katarzyny i Grzegorza Jemiołków.

·       1 rocznica ślubu Joanny i Krzysztofa.

2. W intencji Róż Różańcowych ich rodzin oraz ojca opiekuna.

1315 1. W intencji parafian i gości korzystających z posługi duszpasterskiej w naszej parafii oraz o pokój w naszej Ojczyźnie
1600 1. Za + Józefę Kruzel w 16 r. śmierci.

————————————————

Za + Justynę Jaszczuk (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Janinę Poniatowską (Msza św. gregoriańska poza parafią).

1800 1.  Dziękczynno – błagalna o dar zdrowia, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dziękując za dar kapłaństwa dla o . Piotra Osowskiego w 1 r. powstania Margaretki.