NIEDZIELA 26.06.2022 r. 13 Niedziela Zwykła
7.00 1. W intencji parafian i gości korzystających z posługi duszpasterskiej w naszej parafii oraz o pokój w naszej Ojczyźnie.

2. Dziękczynno-błagalna w int. Piotra Chmielewskiego z okazji imienin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej.

————————————————

Za + Stanisława Borsuka (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Annę Borsuk (Msza św. gregoriańska poza parafią).

9.00 1. Dziękczynno-błagalna z okazji 15 r. ślubu Eli i Mariusza, z prośbą o Bożę błogosławieństwo dla całej rodziny.

2. Za + Pawła w 12 r. śmierci.

————————————————

Za + Stanisława Skaruz (Msza św. gregoriańska poza parafią).

10.30 1. Dziękczynno-błagalna, o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla córek, z okazji 11 urodzin Natalii, 8 urodzin Asi, 4 urodzin Heleny i 1 urodzin Izy.

————————————————

Do Dworu Niebieskiego za Piotra z okazji wkraczania w dorosłość, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. (Msza św. poza parafią).

12.00 1. W intencji małżeństw obchodzących rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.

1 r. ślubu Magdy i Marcina Duchna

3 r. ślubu Katarzyny i Grzegorza Jemiołków

5 r. ślubu Pauliny i Karola

7 r. ślubu Agnieszki i Marcina Korniluków

7 r. ślubu Katarzyny i Piotra Tomczykowskich

9 r. ślubu Weroniki i Damiana Płatków

10 r. ślubu Agnieszki i Łukasza

10 r. ślubu Żanety i Daniela Adamczyk

13 r. ślubu Izabeli i Marcina Kondraciuk

15 r. ślubu Marcina i Anny Śliwińskich

16 r. ślubu Iwony i Karola

17 r. ślubu Sylwii i Krzysztofa Lesińskich

24 r. ślubu Małgorzaty i Piotra Radkowskich

25 r. ślubu Jolanty i Leszka

29 r. ślubu Beaty i Wojciecha Krzyzińskich

30 r. ślubu Marioli i Janusza

31 r. ślubu Marzeny i Janusza Adamczyk

35 r. ślubu Elżbiety i Zygmunta Wysockich

40 r. ślubu Danuty i Wiesława Chodzińskich

50 r. ślubu Bożeny i Zbigniewa

2. W intencji Róż Różańcowych.

16.00 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w minionym roku szkolnym, z prośbą o bezpieczne przeżycie wakacji dla dzieci z Ochronki Sióstr Służebniczek i ich rodzin.
18.00 1. W 14 r. urodzin Julii Waszczuk, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.

————————————————

Za + Grażynę Czaplejewicz (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Mieczysławę Wasińską (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Adelę Wojewódzką (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + o. Roberta Skupa (Msza św. gregoriańska zamówiona przez parafian, odprawiana w Kodniu).

PONIEDZIAŁEK 27.06.2022 r.
7.00 1. Dziękczynno-błagalna z okazji 2 r. ślubu Joanny i Krzysztofa Ignaciuk oraz 1 r. urodzin ich syna Samuela, z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

2.  Dziękczynno-błagalna z okazji 36 r. ślubu Małgorzaty i Mariana, z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny.

3. Za + Jadwigę.

4. Za + Jadwigę Szulawę – int. od pracowników Agencji Rozwoju Miasta Siedlce.

————————————————

Za + Stanisława Borsuka (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Annę Borsuk (Msza św. gregoriańska poza parafią).

18.00 1. O światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla Elżbiety w dniu urodzin.

2. Dziękczynno-błagalna w int. dzieci z okazji 13 r. urodzin Oliwii, 15 r. urodzin Mai i 11 r. urodzin Edmunda oraz w intencji ich rodziców, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą Boże błogosławieństwo i łaskę wiary, nadziei i miłości.

3. Za + Zofię Wasilewską.

4. Za + Dominika, Cecylię, Krzysztofa, Mieczysława Krasnodębskich.

————————————————

Do Dworu Niebieskiego za Piotra z okazji wkraczania w dorosłość, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. (Msza św. poza parafią).

Za + Reginę Bojanowską w 7 dzień po śmierci (Msza św. poza parafią).

Za + Grażynę Czaplejewicz (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Mieczysławę Wasińską (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Adelę Wojewódzką (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Stanisława Skaruz (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + o. Roberta Skupa (Msza św. gregoriańska zamówiona przez parafian, odprawiana w Kodniu).

Za + Kazimierza Haraszczuka  (Msza św. gregoriańska poza parafią).

WTOREK 28.06.2022 r.
7.00 1. W int. Hanny z okazji 61 r. urodzin, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia.

2. Za ++ Aleksandra i CZesławę Rodowicz.

3. Za + Ireneusza Gorzałę.

————————————————

Za + Stanisława Borsuka (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Annę Borsuk (Msza św. gregoriańska poza parafią).

18.00 1. Z podziękowaniem za 32 r. ślubu Elżbiety i Wiesława, z prośbą Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.

2. Z okazji imienin ++ mamy Haliny w 28 r. śmierci i tatę Piotra.

3. Za + mamę Władysławę.

4. Za + ks. Jana w 2 r. śmierci, + Feliksa w 4 r. śmierci.

5. Za + Bożenę Paradowską – int. od najbliższej rodziny.

————————————————

Do Dworu Niebieskiego za Piotra z okazji wkraczania w dorosłość, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. (Msza św. poza parafią).

Za + Grażynę Czaplejewicz (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Mieczysławę Wasińską (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Adelę Wojewódzką (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Stanisława Skaruz (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + o. Roberta Skupa (Msza św. gregoriańska zamówiona przez parafian, odprawiana w Kodniu).

Za + Kazimierza Haraszczuka  (Msza św. gregoriańska poza parafią).

ŚRODA 29.06.2022 r.

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

7.00 1. Dziękczynna za dar kapłaństwa, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dar zdrowia, światło Ducha Świętego w pełnieniu woli Bożej oraz opiekę Niepokalanej dla o. Piotra Darasza w 3 r. powstania Margaretki.

2. O dar nieba dla + syna Piotra Madeja z okazji imienin.

3. Za + Hannę Ługowską, Andrzeja i Waldemara Sopińskich.

4. Za + Justynę Kowalską w 30 dzień po śmierci.

————————————————

Za + Stanisława Borsuka (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Annę Borsuk (Msza św. gregoriańska poza parafią).

18.00 1. Dziękczynno-błagalna z okazji imienin proboszcza, o. Piotra, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz opiekę Maryi Niepokalanej i Świętego Eugeniusza.

2. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Ojca Świętego.

3. Za + Józefę Śpiewak w 26 r. śmierci.

4. Za + Krystynę Lipkę – int. od Żywego Różańca.

————————————————

Do Dworu Niebieskiego za Piotra z okazji wkraczania w dorosłość, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. (Msza św. poza parafią).

Za + Grażynę Czaplejewicz (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Mieczysławę Wasińską (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Adelę Wojewódzką (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Stanisława Skaruz (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + o. Roberta Skupa (Msza św. gregoriańska zamówiona przez parafian, odprawiana w Kodniu).

Za + Kazimierza Haraszczuka  (Msza św. gregoriańska poza parafią).

CZWARTEK 30.06.2022 r.
7.00 1. Za ++ Andrzeja Suleja w 19 r. śmierci, Reginę i Jana.

2. Za ++ rodziców Jerzego i Halinę.

3. Za + Ludmirę Strzelczuk – int. od synów, córek, wnuków i prawnuków.

4. Za ++ Katarzynę i Jana z rodziny Chmielaków.

————————————————

Za + Stanisława Borsuka (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Annę Borsuk (Msza św. gregoriańska poza parafią).

18.00 1. Dziękczynno-błagalna z okazji 9 r. ślubu Weroniki i Damiana, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Maryi.

2. Za + Lucynę Głozak z okazji imienin, + męża Tadeusza i ++ z rodziny.

3. Za + Pawła Kalinowskiego w dniu imienin, ++ rodziców, teściów i Krzysztofa.

4. Za + mamę Anielę Kleszcz w 9 r. śmierci i ++ rodziców.

————————————————

Do Dworu Niebieskiego za Piotra z okazji wkraczania w dorosłość, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. (Msza św. poza parafią).

Za + Grażynę Czaplejewicz (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Mieczysławę Wasińską (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Adelę Wojewódzką (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + Stanisława Skaruz (Msza św. gregoriańska poza parafią).

Za + o. Roberta Skupa (Msza św. gregoriańska zamówiona przez parafian, odprawiana w Kodniu).

Za + Kazimierza Haraszczuka  (Msza św. gregoriańska poza parafią).

PIĄTEK 01.07.2022 r.
7.00 1. W intencji Panu Bogu wiadomej.

2. Za + Artura, o radość wieczną w niebie.

3. Za ++ Wandę, Mariana, Michalinę, Józefa i Jana Chmielewskich, Mariana Troć i ++ z rodziny.

4. Za ++ Antoninę, Leona Chlebowiczów.

————————————————

Za + Elżbietę Pieczeniuk  (Msza św. gregoriańska poza parafią).

18.00 1. Msza Święta zbiorowa.

2. Za + Izabelę Sikorę – int. od pracowników wydziału technicznego firmy Zentis.

————————————————

Z podziękowaniem za 12 lat małżeństwa Eweliny i Łukasza, z prośbą Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla jubilatów i ich dzieci, z ok. 2 urodzin Jeremiego i 11 urodzin Nel (Msza św. poza parafią).

Za + Kazimierza Haraszczuka  (Msza św. gregoriańska poza parafią /do 26.07/).

SOBOTA 02.07.2022 r.
7.00 1. Dziękczynna za dar kapłaństwa, z prośbą o błogosławieństwo Boże, dar zdrowia, światło Ducha Świętego w pełnieniu woli Bożej oraz opiekę Niepokalanej dla o. Piotra Ossowskiego w 2 r. powstania Margaretki.

2. Dziękczynno-błagalna z ok. imienin Haliny Boguckiej.

3. Za + Antoniego Madeja w r. śmierci.

4. Za + Mariannę – int. od rodz. Kubiaków.

————————————————

Za + Elżbietę Pieczeniuk  (Msza św. gregoriańska poza parafią).

15.00 ślub: Kinga i Damian
16.00 ślub: Natalia i Piotr
18.00 1. Msza Święta zbiorowa.

————————————————

Za + Kazimierza Haraszczuka  (Msza św. gregoriańska poza parafią /do 26.07/).

NIEDZIELA 03.07.2022 r. 14 Niedziela Zwykła
7.00 1. W intencji parafian i gości korzystających z posługi duszpasterskiej w naszej parafii oraz o pokój w naszej Ojczyźnie.

2. Za + Józefę Kruzel w 17 r. śmierci.

————————————————

Za + Elżbietę Pieczeniuk (Msza św. gregoriańska poza parafią).

9.00 1. W int. Anny i Dominika z okazji 16 r. ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
10.30 1. Rez. p. Możdżonek.
12.00 1. Z okazji 50 rocznicy ślubu Marii i Eugeniusza.

2. Za + Małgorzatę, Wandę Matejek i Wandę Michalak.

13.15 1. W intencji dzieci ochrzczonych.
16.00 1. Za + Tomasza Kosyla w 3 r. śmierci.
18.00 1. Za + Zygmunta Oknińskiego w 16 r. śmierci.

————————————————

Za + Kazimierza Haraszczuka  (Msza św. gregoriańska poza parafią /do 26.07/).