FUNDACJA św. EUGENIUSZA „REPARATIO CORDIS” organizuje I Bieg do Pustego Grobu – imprezę sportowo-rekreacyjną połączoną z nordic walking oraz biegami dla dzieci.

Serdecznie zapraszamy parafian, biegaczy, dzieci, młodzieży, osoby chodzące z kijkami oraz wszystkich, którzy cenią zdrowy styl życia i aktywność ruchową na świeżym powietrzu.

TERMIN: 21 maja 2023 roku, godz. 15.00.

TRASA: Dla biegaczy oraz nordic walking planujemy trasę 3.3 km, pobliskimi uliczkami w pobliżu parafii i lasami oraz pętle dla dzieci od 100 do 400 metrów, dostosowaną do wieku i możliwości dzieci.

Zwycięzcami biegu będą wszyscy uczestnicy, nie planujemy profesjonalnego pomiaru czas, tylko rekreację i sportową rywalizację uczestników w myśl zasady Zwycięzcą jest każdy, kto ukończy Bieg.

REGULAMIN IMPREZY BIEGOWEJ – BIEG DO PUSTEGO GROBU

ORGANIZATORZY

 1. Fundacja św. Eugeniusza REPARATIO CORDIS

 2. Parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach

a) o. Piotr Darasz – Proboszcz parafii i prezes Fundacji.

CEL

 1. Upamiętnienie biegu św. Apostołów Piotra i Jana w poranek wielkanocny w nadziei na spotkanie z prawdziwie zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem.

 2. Integracja społeczności parafialnej i lokalnej.

 3. Promocja aktywności fizycznej i rodzinnego, wspólnego spędzania czasu wolnego.

 4. Promocja terenu i przyrody parafii św. Teresy w Siedlcach.

 5. Zgromadzone środki finansowe z wpisowego posłużą do rozwoju i dalszego funkcjonowania Poradni Rodzinnej i Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci pod Aniołami.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg do pustego grobu odbędzie się dnia 21 maja 2023 roku (niedziela)

o godz. 15.00

 1. Biuro zawodów będzie znajdować się w Domu św. Eugeniusza ul. Garwolińska 19 i będzie czynne w niedzielę 21 maja od godz. 14.00.

 2. Trasa biegu będzie wyznaczona drogami asfaltowymi i chodnikami dla pieszych.

 3. Trasa będzie oznaczona taśmami i innymi znakami oraz będzie zabezpieczona przez osoby ze służby porządkowej.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W BIEGU DO PUSTEGO GROBU, może wystartować każdy. Osoby które nie ukończyły 18 lat winne są posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

 2. Organizatorzy ustalają limit 200 uczestników wydarzenia.

 3. Każdy zawodnik startujący w biegu ma obowiązek zarejestrować swój udział w biurze zawodów lub telefonicznie pod nr. telefonu 576 448 446 Domu św. Eugeniusza w dniach od 9 maja 2023r. do 18 maja 2023r. od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do 19.00.

 4. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, którego druk będzie dostępny w biurze zawodów.

 5. Każdy zawodnik zobowiązuje się do wpłacenia opłaty startowej, która wynosi 20 zł.

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 9 maja do 18 maja telefonicznie pod nr telefonu 576 448 446 w Domu św. Eugeniusza od godz. 16.00 do 19.00 lub osobiście w biurze zawodów w Domu św. Eugeniusza przy ul. Garwolińskiej 19
  w Siedlcach.

 2. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zgłoszenia bezpośredniego w biurze zawodów w dniu biegu o godz. 14.00

 3. Opłatę startową w kwocie 20 zł będzie można uiścić w Domu św. Eugeniusza podczas zgłoszenia uczestnika do biegu lub w dniu biegu w biurze zawodów o godz. 14.00

 4. Organizator nie wystawia faktur VAT za udział w imprezie.

 5. Opłata nie podlega zwrotowi, podczas gdy zawodnik zrezygnuje ze startu w imprezie.

 6. Szczegółowe informacje będą udzielane pod nr tel. 576 448 446 w Domu św. Eugeniusza od godz. 16.00 do 19.00.

ŚWIADCZENIA I NAGRODY

 1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje nr startowy, koszulkę startową, poczęstunek na mecie biegu.

 2. W każdej kategorii biegu tj biegu dziecięcego i open, zostaną nagrodzone trzy pierwsze osoby wśród dziewczynek i chłopców oraz kobiet i mężczyzn.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia podczas biegu. Wszyscy startujący zawodnicy zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach biegowych. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych. Druki oświadczeń dostępne będą w biurze zawodów. Niewypełnienie powyższych oświadczeń skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w biegu.

 2. Każdy uczestnik startujący w biegu zobowiązany jest do przyczepienia numeru startowego w widocznym miejscu.

 3. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

 4. Dekoracja zawodników odbędzie się po zakończeniu biegu.

 5. Limit na pokonanie trasy to 45min.

 6. W sprawach nie objętych w regulaminie decyduje organizator.

 

Kliknij, żeby zobaczyć mapę biegu.