XV NIEDZIELA ZWYKŁA  21.07.2024 r.
700 1. Za Parafian i Gości korzystających z posługi duszpasterskiej w naszej Parafii.

2. Dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Św. Rodziny dla Joanny i Grzegorza z okazji 17 r. ślubu oraz ich dzieci Michalinki, Marysi i Marka.

900 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Św. Rodziny i łaskę zdrowia dla Anny i Marka oraz ich dzieci: Dominika i Alicji oraz Elżbiety i Piotra.

2. Za ++ rodziców Annę i Stefana Borsuków, Annę i Franciszka Mularewiczów.

1030 1. Za + Jadwigę Wrzaszcz, Józefa Wrzaszcz, ++ dziadków z obu stron.
1200 1. Z okazji 25 r. ślubu Moniki i Waldemara z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla całej rodziny.

2. Z okazji 40 r. ślubu Grażyny i Krzysztofa Szubielskich podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Rodziny.

1315 1. W intencji dzieci ochrzczonych.
1600 1. Z okazji 18 r. urodzin Arkadiusza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.
1800 1. Za dzieci poczęte a nienarodzone, o odpowiedzialność dla rodziców, aby z miłością przyjęli i wychowali swe dzieci.

Za + Wiktorię Wyczółkowską (Msza św. Gregoriańska poza parafią).

Za + Jadwigę Niedzielską (Msza św. Gregoriańska poza parafią).

 

PONIEDZIAŁEK  22.07.2024 r.

Święto św. Marii Magdaleny

700 1. Dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla męża Jerzego w 65 r. urodzin.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Św. Rodziny dla Małgorzaty i Bartłomieja z okazji 5 r. ślubu.

3. rez.

O zdrowie dla Marka oraz opiekę Matki Bożej i Św. Józefa  (Msza św. poza parafią).

1800 1. W 43 r. ślubu Barbary i Jerzego Ostrowskich z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Św. Rodziny dla nich oraz córki Anny, Katarzyny z mężem i dziećmi, Zosi i Tomka.

2. Za ++ z rodziny Wójcików: Stanisława w 13 r. śmierci, Władysławę, Józefa, Kazimierza i Teresę.

3. Za + Mateusza Rucińskiego – intencja od kolegów i koleżanek z firmy Bodzamet.

Za + Wiktorię Wyczółkowską (Msza św. Gregoriańska poza parafią).

Za + Jadwigę Niedzielską (Msza św. Gregoriańska poza parafią).

 

WTOREK 23.07.2024 r.

Święto św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy

700 1. Dziękczynno-błagalna z prośbą o siły duchowe dla Beaty i wypełnienie woli Bożej.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Św. Rodziny dla Ewy i Tomasza Multanów z okazji 20 r. ślubu oraz dla dzieci.

3. Za + Krystynę w 6 r. śmierci.

1800 1. Za + Celinę Bolestę w 13 r. śmierci, ++ Stanisława, Marka i Adama z rodziny Bolestych.

2. Za ++ rodziców Bronisławę i Mariana, dziadków z obu stron, ++ z rodziny Olkowiczów, Głuchowskich i Pietraków.

3. Za + Janinę Marczyńską w 5 r. śmierci, + Edwarda Marczyńskiego w 13 r. śmierci oraz ++ rodziców z obu stron.

Za + Wiktorię Wyczółkowską (Msza św. Gregoriańska poza parafią).

Za + Jadwigę Niedzielską (Msza św. Gregoriańska poza parafią).

 

ŚRODA 24.07.2024 r.

Wspomnienie św. Kingi, dziewicy

700 1. Za + Krystynę Strupiechowską z okazji imienin.

2. Za + męża Mirosława w 29 r. śmierci.

1800 1. W intencji Andrzeja o dar zdrowia i wytrwałość w leczeniu i opiekę Matki Bożej.

2. Za + Włodzimierza w 4 r. śmierci oraz ++ z rodziny Kwiatkowskich, Stelmach, Dudek.

3. Za + Czesławę z okazji imienin.

4. Za + Mateusza Rucińskiego – intencja od kolegów i koleżanek z pracy.

Za + Wiktorię Wyczółkowską (Msza św. Gregoriańska poza parafią).

Za + Jadwigę Niedzielską (Msza św. Gregoriańska poza parafią).

 

CZWARTEK 25.07.2024 r.

Święto św. Jakuba, apostoła

700 1. Dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla Michalinki z okazji 14 r. urodzin.

2. Za + Krzysztofa Bizowskiego z okazji imienin.

3. Za ++ rodziców: Mariana Pietrasika, Antoniego i Janinę Lipińskich, ++ z rodziny Lipińskich, Oleszkiewiczów, Pietrasików, Leśniewskich.

1800 1. Z okazji imienin o. Krzysztofa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi Niepokalanej, św. Eugeniusza w życiu kapłańskim i zakonnym.

2. Za + Krzysztofa Siek.

3. Za + Mateusza Rucińskiego – intencja od kolegów i koleżanek z firmy Bodzamet.

4. Za + Leszka Firasiewicza w 7 dzień po śmierci – intencja od rodziny Firasiewiczów.

Za + Wiktorię Wyczółkowską (Msza św. Gregoriańska poza parafią).

Za + Jadwigę Niedzielską (Msza św. Gregoriańska poza parafią).

 

PIĄTEK 26.07.2024 r.

Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny

700 1. W intencji Haliny o łaskę uzdrowienia i umocnienia w wierze oraz opiekę Michała Archanioła.

2. W intencji rodziny Małgorzaty o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

3. Za + Hannę Ługowską z okazji imienin.

1800 1. Za + mamę Władysławę w 17 r. śmierci, za + tatę Edwarda oraz ++ z rodziny Myszków.

2. Za ++ dziadków Annę i Juliana, Jana, Helenę i Kazimierza Żukowskich.

3. Za + Mateusza Rucińskiego – intencja od siostry Marty z Kamilem i rodziną.

Za + Wiktorię Wyczółkowską (Msza św. Gregoriańska poza parafią).

Za + Jadwigę Niedzielską (Msza św. Gregoriańska poza parafią).

 

SOBOTA 27.07.2024 r.
700 1. Dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz światło Ducha Świętego dla Krzysztofa z okazji imienin i urodzin.

2. W intencji Zbigniewa z okazji 75 r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Św. Józefa oraz zdrowie.

3. Za + męża Czesława.

1700 1. Ślub: Kamil i Kinga.
1800 1. Z okazji 20 r. urodzin Pauliny Brodzik z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej.

2. Za + Annę, jej męża Henryka, rodziców z obu stron.

3. Za + Grażynę Myrcha i jej syna Łukasza.

Za + Wiktorię Wyczółkowską (Msza św. Gregoriańska poza parafią).

Za + Jadwigę Niedzielską (Msza św. Gregoriańska poza parafią).

 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA  28.07.2024 r.
700 1. Za Parafian i Gości korzystających z posługi duszpasterskiej w naszej Parafii.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Karolka z okazji 2 r. urodzin.

900 1. Z okazji 18 r. urodzin Macieja z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu.

2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Artura z okazji 47 r. urodzin oraz dla rodziny.

1030 1. Za Annę i Rafała Matłacz w 16 r. ślubu
1200 1.W intencji Małżeństw, obchodzących swoje rocznice:

5 r. ślubu Pauliny i Pawła Orzyłowskich,

9 r. ślubu Agaty i Pawła Łukowskich,

10 r. ślubu Patrycji i Krzysztofa Wasiak,

12 r. ślubu Agaty i Pawła Michalak.

13 r. ślubu Tomasza i Justyny Furowicz,

13 r. ślubu Iwony i Damiana Czeżyk,

13 r. ślubu Aleksandry i Piotra,

14 r. ślubu  Aleksandry i Piotra,

18 r. ślubu Iwony i Karola,

19 r. ślubu Anny i Mikołaja,

24 r. ślubu Sylwii i Adama Myszkowskich,

25 r. ślubu Beaty i Karola Pieńkowskich,

25 r. ślubu Edyty i Piotra Karwowskich,

29 r. ślubu Małgorzaty i Krzysztofa Jankowskich,

30 r. ślubu Anny i Adama Nasiłowskich,

40 r. ślubu  Barbary i Zdzisława Zadrożnych,

42 r. ślubu Marianny i Stanisława Orzyłowskich,

46 r. ślubu Krystyny i Krzysztofa,

49 r. ślubu Anny i Mieczysława Borkowskich,

50 r. ślubu Cecylii i Ryszarda Rulka.

52 r. ślubu Marii i Eugeniusza Kurowskich

2. W intencji Żywego Różańca.

1600 1. Z okazji 18 r. urodzin Mai z podziękowaniem za otrzymane łaski i rodzinę, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, zdrowie oraz wybór drogi życiowej zgodnej z wolą Bożą.
1800 1. W 8 r. urodzin Stefana o wszelkie potrzebne łaski  i wstawiennictwo św. Stefana.

2. Za ++ rodziców Mariannę i Eugeniusza Śledź w rocz. śmierci, ++ braci Jerzego i Karola.

Za + Wiktorię Wyczółkowską (Msza św. Gregoriańska poza parafią).

Za + Jadwigę Niedzielską (Msza św. Gregoriańska poza parafią).