Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.10.2021- NIEDZIELA MISYJNA – Serdecznie dziękujemy o. Cezary Prussakowi za wygłoszone Słowo Boże, przed kościołem można nabyć oblacki kalendarz…