„Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp,

Tam ludzie dobre serca mają.

Bo ludzie źli, ach wierzaj mi,

Ci nigdy nie śpiewają...”

 

 

  

Chór parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus

im. o. Piotra Sadownika OMI

 

 

 

Historia chóru

 

Chór powstał we wrześniu w1999r. z inicjatywy Pana Andrzeja Brochockiego. Dobrym duchem całej sprawy był ówczesny o. Proboszcz Piotr Sadownik. Pierwszym dyrygentem zespołu, który prowadził chór do 2004r. był Pan Michał Hołownia. W prowadzeniu chóru pomagała mu nauczycielka ze szkoły muzycznej - Pani Bernadeta Adamczyk. Pierwszym duchowym opiekunem śpiewających parafian był o. Dariusz Buczek. Służył im duchową pomocą i wsparciem oraz troszczył się o pozyskiwanie nowych chórzystów, zwłaszcza wśród młodzieży.Od samego początku zespół występuje regularnie w liturgii. W swoim repertuarze ma dzieła religijne kompozytorów wszystkich epok. Chór przygotował także kilka większych form, takich jak: „Missa brevis alla capella Rorate coeli desuper” J. Haydna, „Missa in C” Ch. Gounoda, czy „Msza Świętokrzyska” J. Maklakiewicza. Zespół współpracuje z chórem katedralnym w Siedlcach, występując z nim podczas liturgii i koncertów. Chór brał także udział w Diecezjalnym Przeglądzie Chórów w Siedlcach, zajmując nagradzane miejsca (III miejsce na VI Diecezjalnym Przeglądzie Chórów w 2002r. oraz I miejsce na VIII Diecezjalnym Przeglądzie Chórów w 2004r.) Po wyjeździe o. Darka (czerwiec 2003r.) kolejnym opiekunem chóru został o. Adam Jaworski (od września 2003r.), który również wspierał go swoją pracą i zaangażowaniem.Ciosem dla młodego chóru była choroba strun głosowych Pana Michała, która nie pozwalała mu prowadzić prób. Zmuszony do przerwania współpracy nie odciął się na stałe od zajęć chóru, zaoferował swoją pomoc, kiedy ta będzie potrzebna. Nowym dyrygentem została Pani Bożena Daukszo (kwiecień 2005r.), która kontynuowała rozpoczętą przez Pana Michała pracę, aby ta nie poszła na marne. Prowadziła chór do stycznia 2006r. Prezes chóru Pan Andrzej Brochocki zaproponował nowego dyrygenta - Pana Dariusza Maćkowiaka, który dalej pracował nad poszerzeniem repertuaru śpiewającego zespołu (od lutego 2006r.)Nastąpiła zmiana opiekuna, którym został o. Piotr Osowski (wrzesień 2005r.) Postarał się on o duchowy rozwój chóru, organizując m.in. pielgrzymkę do Włoch. Zadbał także wraz z nowym proboszczem, o. Piotrem Wójcikiem (który przybył do naszej parafii 27 czerwca 2004r.)  o nadanie zespołowi chóralnemu imienia o. Piotra Sadownika, którego marzeniem było założenie chóru parafialnego, oraz który od momentu jego powstania aż do swojej nagłej śmierci (25 marzec 2004r.) był zaangażowany w jego działalność. Chór stara się podołać wyobrażeniom swojego patrona i rozwija swoje umiejętności na warsztatach prowadzonych przez dyrygentów, mając nadzieję, że jego śpiew upiększa każdą liturgię, w której uczestniczy.Zespół jest chórem mieszanym – czterogłosowym. Śpiewają w nim osoby  od szesnastu do blisko siedemdziesięciu lat. Reprezentują najróżniejsze zawody, zwykle nie mają przygotowania muzycznego. Łączy ich pasja do muzyki. 
 
 
Dotychczasowi dyrygenci chóru
 
mgr Michał Hołownia- pierwszy dyrygent chóru 
 
Urodzony w 1956r.. Wraz z rodziną mieszka na terenie naszej parafii. Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (1981r.). Od wielu lat związany z naszym miastem: dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach, starszy wykładowca w Pracowni Muzyki Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Działa w wielu organizacjach społecznych. W ciągu ostatnich lat zespoły chóralne pod jego batutą zdobywały na wielu konkursach czołowe nagrody. W uznaniu osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych i artystycznych M. Hołownia otrzymał Nagrodę Kuratora Oświaty (w 1992 i 1993 r.), Nagrodę Prezydenta Miasta Siedlce (1992r.). Odznaczony „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”. Brał udział w organizacji oprawy mszy św. podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Siedlcach. Duchowe przeżycia z czynnego uczestnictwa w tej mszy św. przyczyniły się do pomocy w założeniu i podjęcia pracy z chórem parafii św. Teresy. Mimo tak wielu obowiązków swój wolny czas poświęcił na rozwijanie naszych umiejętności muzycznych. Choroba, która go dotknęła nie oderwała go całkowicie od pracy na rzecz chóru. W każdej chwili sercem i umiejętnościami jest z nami. Wyczekujemy z niecierpliwością poprawy jego stanu zdrowia, aby dalej mógł kontynuować zaczętą misję wykreowania nas na dobrych chórzystów. 
 
Bożena Daukszo - drugi dyrygent chóru
 
Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie - filii w Białymstoku, w klasie dyrygentury Pani prof. Wioletty Bieleckiej. Kontynuuje naukę na studiach podyplomowych. Obecnie uczy w Zespole Szkół Muzycznych w Siedlcach w klasie fortepianu oraz przewodzi tamtejszemu zespołowi wokalnemu. Z chórem parafialnym pracę rozpoczęła w 2005r. w momencie choroby dotychczasowego dyrygenta - Michała Hołowni, a zakończyła ją w styczniu 2006r.     
 
Dariusz Maćkowiak - aktualny dyrygent chóru (od lutego 2006r.)
 
Urodzony we wrześniu 1982r. Absolwent PSM I i II st. w Siedlcach w klasie fortepianu. Student Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, na wydziale Edukacji Muzycznej - specjalność muzyka kościelna, oraz Podyplomowego Studium Emisji Głosu w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest również dyrygentem chóru parafialnego Cantate Domino działającego przy parafii Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim (od września 2005r.). Od 2000 roku współpracuje z Chórem Katedralnym w Siedlcach. Od marca 2004 chórzysta Chóru Katedralnego diecezji Warszawsko-Praskiej Musica Sacra, a od kwietnia 2006 pracuje jako instruktor w Chórze Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego.    
 
mgr Bernadeta Adamczyk - akompaniator i korepetytor chóru
 
Urodzona w 1956r. w Siedlcach w rodzinie lekarsko- muzycznej. Jej pierwszym nauczycielem śpiewu był tata, który skończył konserwatorium wokalne w Warszawie. Od najmłodszych lat kształtowała swój talent w gronie najbliższej rodziny, która była bardzo związana z muzyką (jej najstarsza siostra od ponad 30 lat jest wiolonczelistką w Międzynarodowej Orkiestrze w Niemczech). Zdobyła dyplom w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Siedlcach, na wydziale instrumentalnym- specjalność fortepian. Po maturze przez rok kształciła swój głos na Akademii Muzycznej w Warszawie, u prof. Skalik. Studiowała wychowanie muzyczne na Uniwersytecie Łódzkim na wydziale filozoficzno-historycznym.  Od najmłodszych lat (10 roku życia) śpiewała wraz ze swoja rodziną w chórze katedralnym. Od ukończenia szkoły podstawowej była akompaniatorem tego chóru. Po śmierci ks. Hoffmana podjęła się samodzielnego prowadzenia tego zespołu, robiąc to do momentu przyjścia ks. Paćkowskiego. Gdy dyrygentem został ks. Michał Szulik pełniła funkcję akompaniatora i korepetytora chóru.Pracowała w wielu szkołach muzycznych, m.in. przez 26 lat w Szkole Muzycznej w Siedlcach jako nauczyciel fortepianu, PSM I st. im. Mieczysława Karłowicza w Łukowie, PSM I st. im. Stanisława Moniuszki w Łosicach. Obecnie pracuje w Prywatnej Szkole Muzycznej przy Mińskim Towarzystwie Muzycznym. Poza tym jest nauczycielem fortepianu w Ognisku Muzycznym przy Zespole Szkół Muzycznych. Prowadzi również umuzykalnienie i rytmikę w przedszkolach. Od wielu lat jest wykładowcą fortepianu i teorii w Diecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej. Wielokrotnie zasiadała w jury podczas Festiwali Piosenek Religijnych w Siedlcach i w Łosicach.    Pomimo tylu obowiązków zawodowych i rodzinnych rozpoczęławspółpracę z chórem parafialnym w Św. Teresie. Pracuje z nim od początku jego istnienia starając się wprowadzić atmosferę w jakiej była wychowywana. Mimo wielu zmian osób, które współpracowały z chórem ona nadal wytrwale rozwija jego umiejętności. 
 
 
Opiekunowie chóru
 
o. Dariusz Buczek OMIpierwszy opiekun chóru
 
Urodzony 24 stycznia 1968r. w Biłgoraju (lubelskie). Ukończył szkołę o profilu samochodowym a następnie technikum budowy maszyn. Jako uczeń szkoły średniej poczuł pragnienie poświęcenia służbie Bogu, które zrealizowało się w zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Po czwartym roku seminarium złożył śluby wieczyste. Po jego ukończeniu pracował przede wszystkim jako katecheta. Swoją praktykę duszpasterską rozpoczął w  Gorzowie Wielkopolskim aż w końcu zatrzymał się w Iławie, w której pracował przez 3 lata. Po otrzymaniu święceń kapłańskich z rąk ks. bpa Juliusza Paetza, dekretem Ojca Prowincjała Misjonarzy Oblatów został skierowany do pracy jako wikariusz w parafii Św. Teresy w Siedlcach, w której m. in. pełnił funkcję opiekuna duchowego chóru.                                
 
o. Adam Jaworski OMIdrugi opiekun chóru
 
Urodzony 16 maja 1977r. w Słubicach (lubuskie). Po maturze, w 1996 roku, rozpoczął nowicjat na Świętym Krzyżu, pierwsze śluby złożył w 1997 roku, śluby wieczyste 8 września 2001 roku, święcenia diakonatu otrzymał w roku 2002 a rok później przyjął święcenia prezbiteratu. Przez trzy lata pracował w Siedlcach (2003 - 2006) i przez 2 lata był duszpasterzem, który pełnił opiekę duchową nad naszym chórem.           
   
o. Piotr Osowski OMI – trzeci opiekun chóru
 
Urodził się 18 maja 1977r. w Kłodzku, a pochodzi z Żelazna (woj. dolnośląskie). Ukończył technikum budowlane. W 1998 rozpoczął nowicjat na Świętym Krzyżu. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 1999r..  8 września 2003r. na ręce o. Pawła Latuska OMI złożył śluby wieczyste, święcenia diakonatu, których szafarzem był ks. abp Stanisław Gądecki przyjął 19 czerwca 2004r., a 21 czerwca 2005r. został wyświęcony na prezbitera. W lecie 2005r. rozpoczął pracę w parafii św. Teresy w Siedlcach. Opiekunem chóru został we wrześniu 2005r.
 
o. Jarosław Kędzia OMI -  opiekun chóru (2008-2010)
  
o. Krzysztof Wolnik OMI - opiekun chóru (2010-2013)
 
Urodził się 3 sierpnia 1983 roku w Obrze (woj. wielkopolskie). Ukończył Liceum Agrobiznesu. W 2003 rozpoczął nowicjat na Świętym Krzyżu. Pierwsze śluby zakonne złożył 8 września 2004 roku. 8 września 2008 roku na ręce o. Teodora Jochema złożył śluby wieczyste. Święcenia diakonatu 30 maja 2009 roku, a święcenia kapłańskie 29 maja 2010 roku. Decyzją przełożonych został skierowany do Siedlec jako wikariusz tej parafii. Od września 2010 roku pełni funkcję opiekuna chóru. 
 
o. Marek Swat OMI - opiekun chóru (2013 -2014)
 
Urodził sie 12 kwietnia 1970 roku w Iławie (woj. warmińsko-mazurskie). Ukończył LO im. Stefana Żeromskiego w Iławie. We wrześniu 1990 r. rozpoczął swój Nowicjat na Św. Krzyżu. 8 września 1991 r. złożył pierwsze śluby zakonne i rozpoczął studia seminaryjne w WSD w Obrze. Wieczystą profesję złożył na ręcę ówczesnego Superiora Generalnego o. Marcello Zago OMI w Obrze, dnia 17 lutego 1996 r. Rok później, dn. 23 czerwca przyjął święcenia kapłańskie i został skierowany do pracy jako wikariusz w parafii p.w. św. Eugeniusza w Kędzierzynie-Koźlu. Po roku został mianowany socjuszem mistrza nowicjatu na Św. Krzyżu, gdzie pełnił posługę do roku 2000. W tym samym roku rozpoczął dwuletnią posługę w Lublińcu jako wikariusz. Od 2002 r. trwały przygotowania do misji w Pakistanie. W 2003 r. wyjechał do Pakistanu, gdzie większość czasu (5 lat) pracował w Multanie jako dyrektor oblackiego junioratu (NSD). W lispodzie 2010 r. powrócił do Polski i od lutego 2011 r. pełnił obowiązki ekonoma w NSD w Markowicach. Od 25 sierpnia 2013 r. pracuje jako wikariusz w naszej parafii. 
 
o. Mariusz Urbański OMI - opiekun chóru (2014- )
 
 
Zarząd chóru
 
W skład pierwszego zarządu (1999-2006) wchodzili: 
 
* Pan Andrzej Brochocki – prezes
 
Urodzony w 1950r. Z wykształcenia jest technikiem elektrykiem. Prowadzi działalność gospodarczą. Działa jako prezes ZCHN, prezes Koła Szachowego „Skoczek”, jest także w zarządzie stowarzyszenia Wspólnota Polska oddział Siedlce, oraz w zarządzie PKPS oddział Siedlce. Jest członkiem obu Rad Parafialnych parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Zaangażowany w działalność chóru parafialnego, którego był głównym inicjatorem.  
 
* Pani Barbara Baczkura        
 
W skład drugiego zarządu (od 2006) wchodzą następujące osoby: 
 
* Pan Antoni Jastrzębski - prezes
 
Urodzony w 1943r. w Siedlcach.  Z wykształcenia mgr inż. budowlany. Członek chóru od początku jego istnienia. Przewodniczący Podlaskiego Społecznego Komitetu Obchodów Świąt Narodowych w Siedlcach, v-ce Prezes Siedleckiego oddziału Wspólnoty Polskiej, członek Rady Parafialnej parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach.
 
* Pani Zofia Kaniewska
 
* Pani Dorota Szymańska 
 
* Pani Helena Szołucha 
 
* Pan Kazimierz Dymicki


 

Lista chórzystów  
 
Soprany:
* Kaniewska Zofia
* Kiersztyn Barbara
* Rejtczak Agnieszka
*Czarnocka Małgorzata
* Dymicka Maria Agnieszka
* Szymańska Dorota
* Brodziak Karolina
* Drygiel Barbara
* Kowalska Krystyna
* Mazurek Ewa
* Słowińska Krystyna
* Brodziak Barbara
* Chachaj Elżbieta 
 
Tenory:
* Brochocki Andrzej
* Czerwieński Jerzy
* Jastrzębski Antoni
* Kozioł Bogdan
* Osiak Andrzej
* Sałata Jarosław
* Kiergielewicz Tadeusz  
 
Alty:
* Alaba Krystyna
* Baczkura Barbara
*Gastołek Barbara
* Brodziak Anna
* Moczydłowska Krystyna
* Noceń Jadwiga
* Szołucha Helena
* Chłopek Danuta
* Woźniak Wanda
* Gadomska Maria   
 
Basy:
* Dymicki Kazimierz
* Kiersztyn Jarosław
* Toczyski Henryk
* Zasuwik Jerzy
* Walerczuk Marian


 

Chór spotyka się dwa razy w tygodniu:
wtorki i  czwartki o godz. 18 45

Pracujemy nad repertuarem, który jest wykonywany w każdą drugą niedzielę miesiąca (od 2006r.), podczas świąt kościelnych i uroczystości parafialnych. 
Uroczystości stałe, w których uczestniczymy:
* 17 lutego - Uroczystość O.O. Oblatów
* 25 marca - Rocznica śmierci o. Piotra Sadownika, Zwiastowanie NMP
* 21 maja - Święto założyciela zakonu Oblatów (św. Eugeniusza)
* niedziela po 1 października - Odpust św. Teresy od Dzieciątka Jezus
*8 grudnia - Święto O.O. Oblatów, Niepokalane Poczęcie NMP
  
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby swoim śpiewem chwalić Boga zapraszamy na nasze próby


 

 

 

 

Święta

Poniedziałek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń:
5756992

Statystyki