Zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 13 lat na półkolonie w czasie ferii zimowych

od 13 do 17 lutego 2023 r.

Zaplanowane są m.in. warsztaty ceramiczne, aktorskie, taneczne, plastyczne oraz

wiele wspólnych zabaw i oczywiście pyszny dwudaniowy obiad.
Spotykamy się o godz. 9.00, a kończymy o godz. 13.00
Koszt półkolonii 400 zł.

Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać
telefonicznie pod numerem 510 131 841 w godzinach 16-18
lub w Domu Parafialnym od poniedziałku do piątku

w godzinach 14-18