Teresa Siedlce Parafia

O Fundacji Reparatio Cordis

„Muszę bardzo mocno być przekonany, że Bóg w swoich dziełach posługuje się ludźmi. W ten sposób uczynię większy postęp w sprawach, których prowadzenie mi powierza, żyjąc coraz bardziej niezależnie,…